Federalna inspekcija vršit će nadzor u području aerozagađenja

- Kategorija: BiH, Vijesti, Zaštita okoliša

Federalna uprava za inspekcijske poslove kontinuirano poduzima radnje i vrši nadzor nad primjenom propisa iz područja svoje nadležnosti.

Ti propisi posebno se odnose na aktuelno pitanje inspekcijskih nadzora vezanih za aerozagađenje, pogoršanje kvaliteta zraka i emisije štetnih materija na području Federacije BiH.

“S obzirom na stepen aerozagađenja u zimskim mjesecima, te intenzivirani interes i zabrinutost građana i javnosti, sistemski i kontinuirano su od strane Federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata vršeni preventivni inspekcijski nadzori u jesenjem periodu, te se vrše pojačani inspekcijski nadzori u zimskim mjesecima”, saopćeno je iz federalne inspekcije.

Dalje se navodi da su gotovo svi kantoni u Federaciji BiH donijeli Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, koji se odnose na moguće posebne situacije u kojima su prekoračene granične vrijednosti kvaliteta zraka, pragovi upozorenja i pragovi uzbune, a u kojima mogu biti ugroženi zdravlje ljudi i okoliš.

Federalni inspektori zaštite okoliša u svom radu vrše redovne i vanredne inspekcijske nadzore kod operatora koji posjeduju okolinsku dozvolu izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma i kontrolišu provođenje mjera iz okolinske dozvole.

“Što se tiče Kantona Sarajevo, inspektori federalnog urbanističko-ekološkog inspektorata izvršili su u prethodnim danima nadzor gotovo svih operatora iz svoje nadležnosti na području Kantona Sarajevo. Izvršen je nadzor 15 kotlovnica KJKP “Toplane“ Sarajevo, koje kao gorivo koriste zemni gas. Veliki broj operatora kao što su kamenolomi, asfaltne baze, betonare i slično u ovom periodu ne rade ili rade bitno smanjenim kapacitetom. Utvrđeno je da su svi ostali operatori upoznati s epizodom i primjenjuju preventivne mjere za smanjenje utjecaja na kvalitet zraka“, saopćili su.

Na osnovu navedenog, a s obzirom na učestalost medijskih upita i intenziviran interes javnosti, Federalne uprava za inspekcijske poslove konstatuje da operatori iz nadležnosti Federacije BiH na području Kantona Sarajevo nisu uzrok povećanog zagađenja zraka.

Izvor: Klix

Facebook Comments