Sistem ignoriše talentovanu djecu

Sistem ignoriše talentovanu djecu

Vlada Kantona Sarajeva najavila je određene mjere, a koje nisu realizovane, a to je osnivanje centra izvrsnosti za nadarene đake.

Ne trebaju nama međunarodne studije i istraživanja da bismo shvatili koliko je i kakvo znanje naše djece. Sva djeca su stavljena u isti koš i niko ne vodi računa o njihovim interesovanjima i talentima. U našem sistemu to je prepušteno dobroj volji nastavnika, a njihov stav je da su potplaćeni i za ovo što rade.

Od nastavnika koji smatraju da su potplaćeni, koji rade u dvije-tri škole da bi ostvarili normu, od nastavnika koji godinama realizuju ideje brojnih ministara, pomoćnika, koordinatora iako se sa većinom ideja ne slažu, ne može se ni očekivati da prepoznaju talenat u matematici, fizici, umjetnosti, stranim jezicima i da se bave njihovim njime.

Očekivanja i realnost

Ali, roditelji očekuju, s pravom ili bez njega, da se djetetu koje gradivo prelazi u hodu, djetetu kojem je većinu časa dosadno, ponudi nešto drugačije, novo, naprednije. Nažalost, očekivanja i realnost nisu isto.

Među prvim mjerama koje je najavila Vlada, odnosno ministrica za obrazovanje, nauku i mlade KS-a Zineta Bogunić, bilo je osnivanje centra izvrsnosti za nadarene i talentovane učenike osnovnih i srednjih škola. Međutim, o centru se samo priča, realizacije nema.

U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS-a nisu ni nakon skoro mjesec čekanja našli za potrebno da odgovore na pitanja na koji način će centar raditi, birati učenike sa kojima će raditi, šta aktivnosti centra podrazumijevaju, kakav rad sa djecom, po kojim programima, koliko novca je za ove aktivnosti planirano u budžetu za 2020, ko i na koji način će birati nastavnike za rad sa nadarenom djecom i da li mi uopće imamo talentovanu djecu? Djeca, a posebno ona talentovana, ne zanimaju Ministarstvo.

“S tim u vezi, a u skladu sa finansijskim sredstvima koja budu na raspolaganju Ministarstvu, u toku 2020. planiramo pokrenuti aktivnosti na osnivanju centra izvrsnosti,” naveli su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a.

I dok se sve čeka i nagađa, na svu sreću, još ima onih koji se bave djecom, koji žele iz djece izvući ono najbolje, koji pronalaze načine da talentima ponude nešto drugačije. Među takvima su uglavnom nevladine organizacije i udruženja.

Izvor: Oslobođenje

Facebook Comments