Informacija o očuvanju zdravlja građana u slučaju aerozagađenja

Informacija o očuvanju zdravlja građana u slučaju aerozagađenja

Zagađenje zraka ili aerozagađenje je prisustvo jednog ili vise zagađivača u spoljnoj atmosferi, koji količinama i trajanjem djeluju nepovoljno na ljude, vegetaciju, životinje i opšta dobra ili svojim djelovanjem ometaju povoljne uslove života u naselju.

Efekti na zdravlje stanovništva, ovisno o trajanju aerozagađenja, mogu biti akutni i hronični. Takođe su različiti ovisno o životnoj dobi.

Osjetljivija su djeca predškolskog uzrasta, zbog karakteristika njihovog respiratornog sistema. Respiratorni simptomi i oboljenja kod djece mogu se javiti i pri niskim koncentracijama polutanata u zraku.
Hronični bolesnici (srčani, plućni, osobe sa visokim pritiskom itd.), starije osobe i trudnice, predstavljaju rizične grupe stanovništva koje zahtijevaju posebnu pažnju pri provođenju zaštitnih mjera.

Aerozagađenje, udruženo sa nepovoljnim klimatskim uvjetima, moze da izazove povećanje oboljelih od akutnih infekcija gornjih respiratornih puteva, pogoršanje astme i status astmatikus.
Vodeći računa 0 započinjanju sezonske gripe i početku nastave važno je pridržavati se zdravstvenih preporuka.

Smog ili toksična magla ima najštetniji uticaj na zdravlje ljudi. Predstavlja mješavinu dima i sumaglice. To su kompleksi gasova zagađivača i aerosola koji izazivaju jaku iritaciju sluzokoza. Sumpordioksid uzrokuje iritaciju očiju, nosa i grla i povećavaju otpornost prolazu vazduha u gornjem dijelu disnog sistema.

Azotni oksid i ugljenmonoksid umanjuju sposobnost hemoglobina da prenosi kiseonik, čime se dodatno pogoršava zdravstveno stanje hroničnih bolesnika.

Zdravstvene preporuke za zaštitu zdravlja građana u situacijama kada su povećane koncentracije zagađujucih materija u vazduhu iznad preporučenih normi s ciljem sprečavanja akutnih i hroničnih bolesti koje nastaju kao posljedica aerozagađenja su:

  • Smanjiti boravak na otvorenom, naročito u jutarnjim i večernjim satima, sve do pojave padavina iIi jakog vjetra koji ce omogućiti bolji kvalitet zraka.
  • Pri boravku na otvorenom koristiti zšstitu u vidu zaštitnih maski ili priručnih sredstava (šal, maramica i sl.) kako bi se bar djelimično ublažio štetni uticaj većih lebdećih čestica i čađi. Najbolju zaštitu pružaju standardizirane zaštitne maske.
  • Naročito je važno da hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i trudnice ne borave u zadimljenim i neventiliranim prostorijama
  • Hroničnim bolesnicima, ali i zdravim osobama, naročito djeci, preporučuje se da sto više vremena provode na svježem vazduhu i sredinama sa niskim nivoom aerozagađenja
  • Dok traju epizode velikog zagađenja zraka, poseban doprinos očuvanju zdravlja predstavlja odlazak na obližnje planine svakog vikenda.
  • Takođe se ne preporučuju vježbe i trčanje na otvorenom jer se na taj način, zbog dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća.
  • Smanjiti konzumiranje nargile i cigareta u zatvorenim prostorijama i korištenje čvrstog goriva, pogotovo uglja koji ima loš kvalitet.
  • Smanjiti korištenje privatnih automobila te koristiti sredstva javnog gradskog prevoza (korisno bi bilo da vise osoba putuje jednim automobilom)
  • Vlasnicima individualnih ložista se zabranjuje u kotlovnicama spaljivanje smćca, guma, plastike i sl.

Stanovništvo se apeluje da ispoštuje zdravstvene preporuke u cilju poboljšanja kvaliteta zdravog života i proširenje svijesti 0 štetnosti zagađenog zraka po ljudski organizam, biljni i životinjski svijet, te na taj način preventivno djeluju u granicama svojih mogućnosti i da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosu zagađenju zraka.

(Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog Kantona)

Facebook Comments