Za studente četvrte godine fakulteta obavezna stručna praksa, Sajam “STUDENT2BUSINESS”

STUDENTSKA PRAKSA Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli ove godine u sklopu svojih promotivnih aktivnosti organizovao je Sajam „STUDENT2BUSINESS“. Primarni cilj ovog događaja je upoznavanje studenata i poslodavaca sa odrađivanjem studentske prakse. Specifični ciljevi događaja su: Uspostavljanje čvršće saradnje između Fakulteta, privrednih subjekata, vladinog i nevladinog sektora, povezivanje studenata sa privrednim subjektima u kontekstu studentske prakse i zaposlenja te promociju Fakulteta i privrednih subjekata.

Studenti završne godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od ljetnog semestra u obavezi su obavljati praksu kod poslodavaca sa kojima ova obrazovna ustanova ima potpisan sporazum. Tako je regulisano planom i programom rada za osmi semestar prvog ciklusa studija, a praksa će biti bodovana, odnosno studenti će morati imati određeni broj bodova iz ovog segmenta školovanja kako bi završili fakultet. Povodom toga izjavila nam je Meldina Kokorović Jukan dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

”Na ovaj način Ekonomski fakultet daje svoj doprinos, pored onoga što je naša obaveza, da teorijski obrazujemo naše studente znanjem iz različitih oblasti ekonomije, sada studenti imaju obavezu i priliku, , da na Sajmu vide i praktičnu stranu onoga što mi njih učimo u učionicama”.

Na Sajmu za praksu studenata ovog Fakulteta studenti su postavljali pitanja poslodavcima u vezi stručne prakse,  na što su poslodavci odgovarali na njihova pitanja i spremnost da sarađuju na ostvarivanju stručne prakse u njihovim firmama.