Za ljepšu Tuzlu tu je JKP “Komunalac”

Za ljepšu Tuzlu tu je JKP “Komunalac”

Javno komunalno preduzeće ¨Komunalac¨ Tuzla osnovao je Gradski narodni odbor u Tuzli 29.12.1948. godine pod nazivom „Čistoća“ preduzeće za održavanje čistoće.

Današnje Javno komunalno preduzeće ¨Komunalac¨ nastalo je iz Komunalne radne organizacije “Kompred¨ odlukom Skupštine opštine Tuzla 28.12.1989. godine.

Osnovnu djelatnost preduzeća čine:

  • Poslovi na prikupljanju i transportu komunalnog otpada
  • Poslovi na održavanju zelenih površina
  • Poslovi na održavanju higijene javno-prometnih površina
  • Poslovi na čišćenju i uređivanju vodotoka
  • Zimsko održavanje javno-prometnih površina
  • Izgradnja i održavanje zelenih površina
  • Upravljanje čvrstm otpadom na deponiji Desetine

Naša misija

Je poboljšat kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija našeg grada stalnim i kvalitetnim održavanjem čistoće i odlaganjem komunalnog otpada na ekološki prihvatljiv način, održavanjem javnih površina te obavljanjem ostalih potrebnih komunalnih djelatnost uz stalnu brigu o zadovoljstvu svih korisnika naših usluga.

Naša vizija

Je bit jedno od najkvalitetnijih javnih preduzeća u domeni pružanja komunalnih usluga na području grada Tuzla, kao i prepoznatljiv davalac usluga u regionu po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i tehnologije u uvažavanju načela zaštite okoliša. Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika usluga.

Facebook Comments