Najstarija penzionerka u Bosni i Hercegovini je žena koja ima 109. godina i živi u Živinicama

Najstarija penzionerka u Bosni i Hercegovini je žena koja ima 109. godina i živi u Živinicama


Najstarija penzionerka u Bosni i Hercegovini je žena koja ima 109. godina i živi u Živinicama.

Prema evidenciji Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 27 je korisnika koji ostvaruju pravo na penziju starijih od 100 godina. Među njima je 11 muškaraca, a 16 žena. Kada su u pitanju penzioneri stariji od 90 godina, njih ima 3.088, od kojih je 1.167 muškaraca i 1.921 žena, prenosi klix.

Na području Republike Srpske trenutno je 29 korisnika koji su stariji od 100 godina i većinski su žene (21). Najstariji korisnik prava na penziju u tom entitetu ima 107. godina, također je žena i živi u Srbiji.

Kada je riječ o penzionerima starosti od 90 do 100 godina, njih ima 3.364.

Prema podacima Federalnog zavoda PIO i Fonda PIO RS iz novembra i oktobra ove godine, u BiH ima blizu 689 hiljada penzionera.

Navedeni podaci pokazatelj su da se životni vijek bh. građana produžava, te da su u prednosti osobe ženskog spola kojih je u oba entiteta ubjedljivo više s penzionerskim stažom.

Izvor: tntportal.ba

Related Posts

Facebook Comments