BiHVijesti

SIGURNA MREŽA BIH: JEDNAK TRETMAN SVIH ŽRTAVA NASILJA U PORODICI U FBIH
Sigurna mreža BiH najavila je za 30. novembar i 1. decembar radionicu na Vlašiću o temi ‘Predstavljanje nove zakonske inicijative za zaštitu i prevenciju od nasilja u porodici u Federaciji BiH’.

Naglašava se da je cilj radionice analiza sadašnjeg stanja i pokretanje novog dijaloga sa članicama Parlamenta Federacije BiH i zastupnicama u kantonalnim skupštinama o potrebi i mogućnostima za izmjenu zakonskog okvira u FBiH koji bi bio usklađen s preporukama Istanbulske konvencije (Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici).

Postojeći Zakon o zaštiti od nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine ne osigurava jednak tretman, zaštitu i podršku za sve žrtve nasilja u porodici.

Kako podsjećaju iz Sigurne mreže, 2013. godine BiH je ratificirala Istanbulsku konvenciju. Iz toga je proistekla i obaveza usklađivanja relevantnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s Konvencijom.

Stoga ‘Sigurna mreža’ zagovara donošenje novog zakona koji će osigurati jedinstven  sistem podrške i zaštite i dostupnost specijaliziranih usluga i servisa kao što su sigurne kuće, psihosocijalna podrška i tretman, besplatna pravna pomoć i ekonomsko osnaživanje za sve žrtve  nasilja u porodici podjednako na teritoriji Federacije BiH.

Radionica je dio projekta nazvanog ‘Poboljšanje  pristupa uslugama za sve žene i djevojke – žrtve nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini’.  Projekt finansira Evropska unija, a realizira se uz podršku UN Women u Bosni i Hercegovini, u okviru regionalnog  programa ‘Provođenje normi, mijenjanje stavova’. Provodi ga Fondacija lokalne demokratije Sarajevo u partnerstvu sa Budućnost Modriča, a uime Sigurne mreže.

Sigurna mreža BiH obuhvata nevladine organizacije iz cijele BiH. Posvećena je stvaranju uvjeta da se sve posljedice nasilja nad ženama i nasilja u porodici sagledaju iz rodne perspektive i budu zasnovane na razumijevanju da je to nasilje kršenje elementarnih, Ustavom BiH  zagarantiranih ljudskih prava.

Izvor:Hayat.ba

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button