Počela realizacija EU plana i u BiH: UŠTEDOM DO ČIŠĆEG ZRAKA

- Kategorija: Made in BiH

Centar za ekologiju i energiju Tuzla u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll, Ureda za BiH, Sjevernu Makedoniju i Albaniju u 2019. godini realizira aktivnosti projekta „Niskougljični i inkluzivni razvoj lokalnih zajednica u BiH“.

Dekarbonizacije se planira realizovati povećanjem energijske efikasnosti (EE) kao i udjela obnovljivih izvora energije (OIE) odnosno smanjenjem korištenja fosilnih goriva, između ostalog i elektrifikacijom transporta i sistema grijanja. NECP je prvi dokument koji se u BiH radi uporedo sa izradom sličnih dokumenata u EU. Pošto se preko 50% energije koristi u urbanim sredinama uključivanje gradova (i opština) u proces izrade NECP-a u zemljama EU je uobičajena praksa. Naime, najveći dio mjera dekabrnonizacije će se implementirati u urbanim sredinama.

Održano je niz sastanaka i Strateških radionica sa predstavnicima lokalnih zajednica u Brčkom, Bijeljini, Zenici i Doboju, na  kojima su prof.dr.sc. Mirza Kušljugić, Fakultet elektrotehnike, Univerzitet u Tuzli i mr.sc. Damir Miljević, ekonomista iz Banja Luke predstavili konkretan način realizacije projekta „Niskougljični i inkluzivni razvoj lokalnih zajednica u BiH“.

Završni događaj ovogodišnjeg projekta, Okrugli sto biće održan u Tuzli 28.11.2019.

 

 

Kameleon i Zenski Banner1.fw

Facebook Comments