BiHPreporučujemo

Na ovaj način možete uštedjeti polovinu novca namijenjenog za grijanje




Potencijal za ulaganje u mjere energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini je veliki. Prije svega tu se misli na ulaganja u izolaciju objekata, zamjenu prozora i vrata, unapređenje sistema grijanja i rasvjete, zamjenu neefikasnih električnih aparata, te mnoge druge mjere ugradnje materijala i opreme.

Energetski sektor u našoj zemlji je jedan od najvažnijih izvoznih sektora i pokretač ekonomskog razvoja. Ovaj sektor, također, ima ključni značaj za pristup BiH Evropskoj uniji i za energetsku sigurnost na zapadnom Balkanu.

Također, BiH bi mogla više nego udvostručiti svoju proizvodnju energije ako bude kapitalizirala svoj potencijal hidroelektrana, koristila obnovljive izvore energije, implementirala mjere energetske efikasnosti i izgradila više termoelektrana.

Stariji stambeni objekti, građeni u vrijeme kada energetska efikasnost nije bila primarna, projektirani su sa slabijom izolacijom. Uz oronule ili oštećene fasade i dotrajale prozore takve zgrade danas su veliki potrošači energije.

Ulaganjem u mjere energetske efikasnosti, kao što je, naprimjer, izolacija kuća, moguće je uštedjeti gotovo polovinu novca koji se koristi za grijanje.

Naprimjer, kuća na kojoj su primijenjene mjere energetske efikasnosti trošit će upola manje energije, a samim tim bit će upola manje ispuštanja štetnih plinova. Energetska efikasnost je jedna od osnovnih mjera zaštite protiv prekomjernog zagađivanja zraka koje je prisutno u gradovima širom Bosne i Hercegovine, posebno u zimskim mjesecima.

 

Izvor: Dnevni avaz

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button