“Menprom” prva mesna industrija u BiH koja je dobila međunarodni certifikat IFS