STATUS DANA: Da biste dobili smrtni list…

STATUS DANA: Da biste dobili smrtni list…


Stack of files

Niste iz Bosne i Hercegovine, ako niste imali problem sa dokumentacijom. Međutim, ironija nastaje kada vam je za jedan dokument potreban drugi, a za taj drugi, ovaj prvi, kao u slučaju statusa kojeg vam prenosimo u cjelosti.

Related Posts

Facebook Comments