Šta djeci prolazi kroz glavu dok vičete na njih?

Šta djeci prolazi kroz glavu dok vičete na njih?


Većina djece do devete godine usvoji navike i rutine koje će ponijeti u odrasli život.

Svaki roditelj je makar jednom vikao na svoje dijete, ali je veoma bitno znati šta se dešava u njihovoj glavi, da se takve stvari ne bi ponavljale roditeljima.

Dr Katrin Smerling, psihoterapeutkinja, tvrdi da djeca ne znaju zašto roditelji viču na njih, nije im jasno šta su skrivili, i zato se osjećaju loše.

“Dijete na koje se viče će kasnije vikati i na druge ljude, jer je vikanje naučeno ponašanje”, izjavila je ona.

Vikanje, psovanje i uvrede su jednako štetni kao i udaranje djeteta, tvrde autori studije sa Pitsburga, nakon dvije godine studije.

Postoje četiri stvari koje se dešavaju u glavama djece za vrijeme roditeljskog vikanja:

Uplašen sam

Vikanje je izraz ljutnje. Posljedica je da je dijete nesigurno i uplašeno. Istraživanje je pokazalo da djeca odgajana u takvom okruženju, često su kasnije podložna anksioznosti, depresiji i problemima u ponašanju.

Da li mogu da ti vjerujem?

“Hronično psihološko zlostavljanje uništava osjećaj lične sigurnosti”, piše u izvještaju Američke pedijatrije, tj. povjerenje u odrasle je sve manje.

Ne razumijem

Dijete neće biti u stanju da obradi sve informacije koje mu govorite dok vičete na njega, jer će biti u stanju šoka i uplašenosti. Ton glasa je važan dok objašnjavate djeci nešto. Umjesto vikanja, dubljim tonom djetetu možete reći šta nije u redu.

I ja mogu da vičem!

Prema istraživanju Univerziteta Braun objavljenoj u časopisu “Psychology Today”, većina djece do devete godine usvoji navike i rutine koje će ponijeti u odrasli život. Tako će i ono shvatiti da sve stvari može da rješava vikanjem.

IZVOR: nsuzivo

Facebook Comments