EMINA GANIĆ: Nama je vrlo često nametnuta ideja šta ženu čini uspješnom ili sretnom

EMINA GANIĆ: Nama je vrlo često nametnuta ideja šta ženu čini uspješnom ili sretnom


Emina Ganić je diplomirala modernu historiju 2000. godine na Oxford Univerzitetu u Velikoj Britaniji.

Radila je kao savjetnica specijalnog predstavnika Generalnog sekretara Vijeća Evrope u BiH, i u toku svog angažmana pisala je govore za generalnog sekretara Vijeća Evrope, predsjednika Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, kao i za političke i pravne izvještavaoce Vijeća Evropeu BiH.

Od 2004. godine radila je kao direktorica međunarodnih odnosa Sarajevo Film Festivala, gdje su njene odgovornosti uključivale jačanje festivala međunarodnog profila i programa, vodeći napore Festivala prema međunarodnim i regionalnim fondovima i institucijama za finansiranje. Gospođa Emina Ganić je imenovana izvršnom direktoricom Sarajevo Film Festivala u augustu 2006. godine.

Od 2009. godine, ostajući u upravnom odboru Sarajevo Film Festivala kao viša savjetnica, počela je raditi u MET Fondaciji kao šefica razvoja.

U 2010. godini je pokrenula osnivanje prve privatne filmske škole u Bosni  i Hercegovini–Sarajevske filmske akademije, u okviru Sarajevske škole za naukui tehnologiju i podržanu od straneMETFondacije.

Emina Ganić je trenutno na funkciji dekanice studenata na Univerzitetu SSST, te predsjednica upravnog odbora Gimnazije SSST.


Facebook Comments