Čampara: Ako Republika Srpska odustane od rezervnog sastava policije i mi ćemo

Čampara: Ako Republika Srpska odustane od rezervnog sastava policije i mi ćemo


“Prije svega radit ćemo na popuni u Specijalnoj jedinici, a nakon toga i u Jedinici za podršku, to će veoma brzo ići”, kazao je Čampara tokom posjete.

Također, istakao je da će sa nivoa Federalne vlade biti izdvojena dodatna sredstva za opremu, prvenstveno za nove kadrove. Poručio je da je oprema skupa i da su potrebna velika sredstva, ali da će to biti osigurano jer je u pitanju sigurnost.

Čampara je kazao da se radi o unapređenju aktivnog sastava, ali da je nastavljena procedura izmjene zakona za uvođenje rezervnog sastava.

“Potpuno ista mjera kao u RS-u. Naravno, ako oni zaustave taj proces u koji su krenuli, i mi ćemo odustati”, rekao je Čampara.

Naglasio je da je trenutni sastav Specijalne jedinice dobro opremljen i vrlo stručan, profesionalan i neovisan. Smatra da je to jedna od najboljih jedinica u BiH, i u regionu.


Facebook Comments