ŠTA DALJE? Predstavljamo vam Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla

ŠTA DALJE? Predstavljamo vam Fakultet za tjelesni odgoj i sport Tuzla


Historija Fakulteta za tjelesni odgoj i sport datira od 1945. godine kada je neposredno po okončanju drugog svjetskog rata u Tuzli počela sa radom prva Učiteljska škola.

Iz aktivnosti ove škole 1960. godine proizašla je Viša pedagoška škola u Tuzli u okviru koje je formiran i Odsjek Fizička kultura. Godine 1970. ova škola prerasla je u Pedagošku akademiju, a među postojećim odsjecima na Pedagoškoj akademiji i ovdje je bio prisutan odsjek Fizička kultura. Ovaj odsjek je od 1993. godine bio u sastavu novoformiranog Filozofskog fakulteta u Tuzli. Fakultet za tjelesni odgoj i sport formiran je 2003. godine.

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli dostupna su dva programa na I ciklusu studija. Prvi studijski program je Tjelesni odgoj i sport u trajanju od četiri godine.

Da bi taj studij učinili još dostupnijim budućim studentima, u toku studija smo uveli i programe cjeloživotnog učenja tako da u svoje slobodno vrijeme studenti koji upišu ovaj studijski program imat će na fakultetu besplatne kurseve stranih jezika i besplatne kurseve računara, tako da bi njihove kompetencije bile još interesantnije za tržište rada, rekao je dekan Fakulteta prof. dr. Vlatko Šeparević.

Drugi studijski program je ETUS – Sportski trener, vanredni studij u trogodišnjem trajanju. Karakteristika ovog studija je da je omogućen pristup aktivnim sportašima i trenerima jer se oko 66% nastave realizira putem  „distance learning“ programa tj. učenja na daljinu.

Na ovom imamo 80 studenata među kojima su i mnogi popularni sportaši, čak je i jedan značajan dio rukometne reprezentacije BiH među upisanima, istakao je prof. dr. Šeparević.

Na Fakultetu također postoji i II ciklus studija Tjelesni odgoj i sport u trajanju od jedne godine-.Na tom studijskom programu je 50% izvođenja nastave po metodu „distance learning“. Svake dvije godine upisuje se i III ciklus studija.

Već 12 godina se na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Tuzla održava Međunarodni simpozij „Sport i zdravlje“, 15 godina izlazi časopis „Sport Scientific and Practical Aspects“, svake godine obilježavaju Svjetski dan zdravlja, a od ove godine svaki 09. januar obilježavaju Dan Mirze Delibašića, te mnoge druge aktivnosti koje su atraktivne i imaju vezu sa sportom i obrazovanjem u sportu.

Najnovije što želimo promovirati u skladu sa Zakonom i Statutom jeste da studenti koji upišu i neke druge fakultete na našem Univerzitetu, a tokom srednje škole su se bavili sportom i imaju afinitet prema sportu, imaju mogućnost da pristupe studijskom programu Sportski trener koji je vanredni na našem Fakultetu. To je jedinstvena prilika da studirate dva studijska programa, pojašnjava prof. dr. Šeparević.

On također naglašava da njihovih studenata po završetku studija i sa važećim kompetencijama, vještinama i znanjima ima od dalekoistočnih zemalja, Srednjeg istoka, pa do Skandinavije. Uz programe cjeloživotnog obrazovanja u kojima usavrše svoje znanje stranog jezika i vještine koje steknu na Univerzitetu u Tuzli, studenti ne samo da su zapošljavaju u regiji, već imaju kompetencije da se zaposle diljem Evropske unije, pa i šire.

 


Facebook Comments