Danas Dan otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Danas Dan otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli


Danas će se održati manifestacija Dan otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Prethodnih godina Medicinski fakultet je ovu manifestaciju obilježavao u sklopu Dana otvorenih vrata Univerziteta, zajedno sa svim ostalim fakultetima pri Univerzitetu u Tuzli u Univerzitetskoj dvorani. Ove godine su odlučni u namjeri da sami pokažu budućim brucošima i ostalim zainteresovanima koliko vrijede i predstave sve prednosti upisa i studiranja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Sve aktivnosti tokom ovog dana počinju centralnim skupom od 10:00h, na kome će biti pojašnjeno:

  • kako se upisati na Medicinski fakultet
  • uslovi upisa i način bodovanja
  • predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima
  • način polaganja prijemnog ispita i preporučena literatura
  • prezentacija studijskih programa:

○ OPŠTI STUDIJ MEDICINE

○ ODSJEK ZDRAVSTVENIH STUDIJA

  • prezentacija usmjerenja na Odsjeku zdravstvenih studija:

– Studij sestrinstva

– Studij fizioterapije

– Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

– Studij radiološke tehnologije

– Studij sanitarnog zdravstva

  • prezentacija mogućnosti upisa drugog ciklusa
  • prezentacija mogućnosti upisa trećeg ciklusa – doktorski studij

Također, poslije samog obraćanja svi zainteresovani biti će u mogućnosti posjetiti sve laboratorije, Zavode, prostorije u kojima se izvodi teorijska i praktična nastava. Pored toga, imat će priliku prisustvovati i učestvovati u izvođenju simulacije praktičnih vježbi iz bazičnih predkliničkih predmeta.

Kao jedna od perjanica na Univerzitetu u Tuzli, sigurni su da imaju mnogo toga za ponuditi budućim brucošima, kako od vrijednosti same diplome, stručnog i kvalifikovanog osoblja, sve do najjačih naučno-nastavnih baza na kojima izvode nastavu.


Related Posts

Facebook Comments