Klinika za invazivnu kardiologiju UKC Tuzla uradila 25 000 koronarografija

- Kategorija: BiH, Vijesti, Zdravlje

Tim invazivnih kardiologa, 19. marta 2019. godine, uradio je invazivno kardiološki tretman koronarnih arterija kod 25 000 -tog pacijenta.

Koronarografija je invazivna metoda kojom se analiziraju koronarne arterije. Osoblje Klinike za invazivnu kardiologiju pripravno je po sistemu “24/7” cijelu godinu, a organizacija rada prilagođena je liječenju i rješavanju najkomplikovanijih kardioloških stanja.

Prema riječima šefa Odjeljenja za elekrostimulaciju i elektrofiziologiju srca, doc. dr. Mugdima Bajrića, Klinika za invazivnu kardiologiju na godišnjem nivou pruži preko 2100 dijagnostičkih i terapijskih procedura vezanih za bolest koronarnih krvnih sudova, perifernih krvnih sudova, te poremećaja srčanog ritma.

“Povećan broj oboljelih od bolesti kardiovaskularnog sistema doveo je do povećanja broja učinjenih procedura, ali i dalje je evidentan porast broja pacijenata što utiče na liste čekanja. Međutim, sada smo otvaranjem nove angio sale dobili  mogućnost istovremenog zbrinjavanja hitnih i elektivnih pacijenata.” rekao je doc. dr. Bajrić.

Kameleon i Zenski Banner1.fw

Facebook Comments