Uredba Vlade FBiH o zapošljavanju: Nije obavezan izbor prvorangiranog kandidata

- Kategorija: BiH, Vijesti

Vlada Federacije BiH donijela je uredbu o prijemu u radni odnos u institucijama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija BiH, kojom se ne predviđa obavezan izbor prvorangiranog kandidata u postupku selekcije. Stručnjaci upozoravaju da odredbe o sukobu interesa, preveniranju korupcije i povećanju odgovornosti nisu razrađene.
Uglješa Vuković, istraživač i analitičar iz organizacije Transparency International u BiH, kazao je za Klix.ba da je kao predstavnik TI BiH učestvovao u pretkonsultacijskom procesu u vezi s izradom uredbe, zajedno s drugim organizacijama, te da su u tom smislu podržali napore Federalne vlade da se uredi postupak zasnivanja radnog odnosa u cijelom javnom sektoru.

Ideja je bila da se taj postupak kroz podzakonske akte uredi na principima transparentnosti i meritornosti. To jeste dobra zamisao, ali njena realizacija je sada za nas upitna iz više razloga. Prije svega, TI BiH nije bio konsultovan u vezi s konačnom verzijom uredbe te je ona znatno izmijenjena u odnosu na verziju koju su podržali predstavnici civilnog društva. Naš glavni prigovor je da se Uredbom ne predviđa obavezni izbor prvorangiranog kandidata u postupku selekcije, kao i da odredbe o sukobu interesa, preveniranju korupcije i povećanju odgovornosti nisu razrađene“, kazao je Vuković.

Naveo je da se na taj način većina koruptivnih rizika ne otklanja.

U narednim danima mi ćemo dostaviti svoje komentare vladi te ćemo posebno skrenuti pažnju da smatramo lošom praksom to što predstavnici civilnog društva nisu upitani za mišljenje o konačnoj verziji, već smo za nju saznali po njenom objavljivanju u Službenima novinama“, rekao je Vuković.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine neprijatno je iznenađeno sadržajem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koju je na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije BiH donijela Vlada FBiH.

Naveli su da je u saopćenju ministarstva o usvajanju uredbe, koje je objavljeno na internet stranici Vlade FBiH, navedeno da se bez provedene procedure javnog oglašavanja prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu s odredbom člana 107. Zakona o radu, ali da se u tekstu usvojene uredbe objavljenom u Službenim novinama FBiH u članu 5. izričito traži javno oglašavanje, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 107. Zakona o radu FBiH.

Naime, članom 5. usvojene uredbe nije riješeno ključno pitanje mogućnosti primjene člana 107. Zakona o radu koji tretira otkaz ugovora o radu s ponudom ugovora o radu s izmijenjenim uslovima, bez provođenja javnog konkursa, nego se traži procedura javnog oglašavanja“, stoji u saopćenju.

Iz UPFBiH ističu da će, ukoliko se uredba ne uskladi sa članom 107. Zakona o radu FBiH, javna preduzeća i preduzeća s više od 50 posto državnog kapitala imati veliki problem u njenoj provedbi.

Kada je riječ o konkurentnost javnih preduzeća, od suštinske je važnosti omogućiti efikasnu fluktuaciju radnika unutar preduzeća, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. Zbog toga je neophodno pronaći rješenje koje se može primijeniti u praksi, kao što je to urađeno u zemljama regiona i većini zemalja članica Evropske unije“, stoji u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Navode, također, da Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH nije u izradu uredbe uključilo poslodavce kao socijalnog partnera, što mu je bila obaveza, i na svaki način je opstruiralo socijalni dijalog.

Takav odnos u UPFBiH smatraju neprihvatljivim. Iz UPFBiH ističu da su do radnog teksta uredbe došli ponajprije zahvaljujući korektnoj saradnji kabineta premijera FBiH i sekretarijata Vlade FBiH. Zbog toga je UPFBiH zatražio od Vlade FBiH da hitno pristupi izmjenama i dopunama uredbe“, zaključeno je u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Klix.ba

Kameleon i Zenski Banner1.fw
  • PODIJELI ČLANAK SA PRIJATELJIMA:

Slične objave

Facebook Comments