BiznisVijesti

Kupili ste stan na kredit? Ostvarite više stotina KM povrata poreza

Nešto više od mjesec i pol dana ostalo je do krajnjeg roka za podnošenje prijave poreza na dohodak u Federaciji BiH. Kako navode na službenoj stranici Porezne uprave Federacije BiH, i ove godine rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak kao i za prijavu poreza na dobit je 1. aprila 2019.

Iako mogućnost povrata poreza u ovom bh. entitetu postoji već godinama, velik broj stanovnika ne zna za tu mogućnost, kao ni za moguće kazne ako se ne podnesu navedeni obrasci u datom roku, piše Večernji list BiH. Kako su ranije objasnili iz Porezne uprave Federacije BiH, iznos povrata poreza ovisi o primanjima onoga ko podnosi prijavu. Može se raditi i o više stotina KM. Kako stoji na službenoj stranici Porezne uprave FBiH, godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba – rezident FBiH (za dohodak ostvaren u Federaciji i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije) ako je ostvario dohodak iz dvaju ili više izvora u poreznom razdoblju; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dvaju ili više poslodavaca; dohodak izravno iz inozemstva; dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, prometne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Možda će Vas zanimati i:

U istoj informaciji dalje se navodi da pravo na povrat poreza stanovništvo BiH ima po više osnova, a najčešći su upiti po osnovi troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit. Primjerice, ako je osoba platila 5000 KM kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 KM.

Kad je riječ o povratu poreza na osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti FBiH, uz obrazac GPD-1051, prilažu presliku ugovora o stambenom kreditu, originalnu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga osoba je dužna u Poreznu upravu dostaviti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove obitelji, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području FBiH, račune ljekarni kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija.

“Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo financija županije, na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika, vrši povrat iznosa utvrđenoga ovim rješenjem na tekući račun obveznika poreza u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave”, objasnili su iz Porezne uprave FBiH.

Tuzlanski.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button