Centar za srce BH: Održana stručna predavanja u sklopu uvođenja novih metoda liječenja

Centar za srce BH: Održana stručna predavanja u sklopu uvođenja novih metoda liječenja


U Zdravstvenoj ustanovi specijalna bolnica „Centar za srce BH“ Tuzla održano je stručno predavanje na teme: Hiperbolična oksigenoterapija (HBOT) u kliničkoj praksi, mr. sc. Dejana Andrića, dr. med., iz Poliklinike za baromedicinu OXY Pula i  HBOT u znanstvenoj i stručnoj literaturi: Prošlost-sadašnjost-budućnost, prof.dr.sc. Esada Prohića.

Predavanje je organizirano u sklopu uvođenja novih metoda u „Centru za srce BH“ Tuzla, usmjereno na ljekare, predstavnike rudnika našeg kantona, općine Lukavac, Rudarsko geološkog fakulteta UNTZ i samo je jedno u nizu od predavanja na ovu temu.

Prisutnima se obratio osnivač i vlasnik Poliklinike OXY, Rade Vađunec, kao i direktor ZU SB „Centar za srce BH“ Tuzla prof.dr.med.sci Emir Kabil.

 


Facebook Comments