NAKNADE ZA PORODILJE: Individualna ili kolektivna obaveza? Za Kameleon Samira Begić (SDA) i Elzina Pirić (PDA)

NAKNADE ZA PORODILJE: Individualna ili kolektivna obaveza? Za Kameleon Samira Begić (SDA) i Elzina Pirić (PDA)


Amandman Kluba Naše stranke na budžet FBiH prema kojem se iznos od 7,4 miliona KM, koliko je minimalno predviđeno za povećanje plaća uposlenim u administraciji, trebao preusmjeriti na tekući transfer kantonima za sufinansiranje naknada porodiljama i trudnicama, podijelio je na jučerašnjoj sjednici Predstavničkog doma zastupnice ovog doma. Naime, suzdržane su ostale članice klubova SDA i kluba stranaka okupljenih oko HDZ-a.

Za radio Kameleon, zastupnica ispred Kluba SDA Samira Begić tvrdi kako ovo nije odbijanje naknade za porodilje, te dodaje: “To je sve bilo nešto, što će biti u budućnosti drugačije prezentirano, i svakako u boljem i pozitivnijem ishodu od onog kojeg su naši protukandidati ponudili.”

Navedeni amandman Kluba Naše stranke podržale su sljedeće političke opcije: Klub SDP-a, žene iz DF-a, žene iz SBB-a, žene iz Naše stranke, kao i djelimično Klub PDA.

Ispred Pokreta demokratske akcije, za radio Kameleon, zastupnica Elzina Pirić navodi kako Klub PDA nije imao dogovora u vezi glasanja oko naknade za porodilje, te da su unutar Kluba PDA  svi glasali po slobodnom izboru.

“Šta ja znam, to je neka partijska disciplina vjerovatno, ali žene kao žene, njih nema puno u klubovima i trebale su glasati za porodiljske naknade, zato što su javno zagovarale, naročito žene unutar SDA su zagovarale i hvalile se kako se zalažu za prava žena i porodilja. To je valjda lični stav, ja sam se osjećala obaveznom da kao žena podržim ovaj amandman o porodiljama. “

Video u fokusu


Facebook Comments