STATUS DANA: Naučili smo da…

STATUS DANA: Naučili smo da…


“I šta smo naučili o istraživačkom novinarstvu i borbi protiv kriminala, nepotizma i korupcije?  Naučili smo da od te priče nema ništa, osim što novinari na kraju najebu.”

Dragan Bursać

Video u fokusu


Facebook Comments