Menadžment i liderstvo, znate li razliku?

Menadžment i liderstvo, znate li razliku?

Upotreba ova dva pojma česta je pojava u posljednje vrijeme. Ipak, iako se mnogo puta spominje, malo ko zna razliku. Neki ih čak i stavljaju u isti koš. To naravno nije pravilno, jer svaki od njih ima značenje za sebe. Kako biste što bolje razumjeli razliku, reći ćemo nešto više o oba pojma i tako vidjeti šta svaki od njih zasebno predstavlja.

Menadžment kao vještina pojavio se prije nekoliko hiljada godina, a razvoj počinje u 19. vijeku. Menadžment je proces planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja poslova članova organizacije i korišćenje svih raspoloživih sredstava kako bi se postigli naznačeni ciljevi. Dakle, menadžment pomaže organizaciji da ispuni svoje ciljeve i zadatke, uz pomoć drugih ljudi. Ovo je jedan jako kompleksan zadatak i to ne treba zaboraviti.

Liderstvo je relativno nova pojava u menadžmentu, čiji naziv dolazi od engleske riječi leadership. Kao što samo ime kaže, liderstvo je usko povezano sa vođenjem. Liderstvo, dakle, označava proces tokom kojeg jedna osoba utiče na druge članove organizacije radi ostvarenja definisanih ciljeva grupe ili organizacije. Liderstvo treba posmatrati kao oblik vođenja svojstven pojedincima koji su predvodnici, koji u sebi imaju određenu ‘’moć’’ i mogu da natjeraju druge da ih prate.

Kada smo se malo bolje upoznali sa ovim pojmovima, možemo uvidjeti suštinsku razliku, a to je u načinu na koji menadžeri i lideri motivišu zaposlene. Menadžment ili rukovođenje predstavlja integralni skup povezanih aktivnosti i zadataka, a kod liderstva jedna osoba dominira, a druge su joj podređene. Ta osoba, odnosno lider, ima zadatak da pronalazi prilike koje dolaze sve brže i brže i da ih koristi. Lider mora da vjeruje u viziju i koristi promjene na najbolji način. Liderstvo je potrebno svakoj organizaciji, bez obzira gde se nalazi u organizacijskoj hijerarhiji.

Poslovi menadžmenta i liderstva se u nekim dijelovima prepliću, prema tome, da bi se ostvarili što bolji rezultati, potrebno je da organizacija ima sjajan menadžment i još bolje liderstvo. U svijetu u kom su promjene veoma brze, potrebno je uskočiti u budućnost, uhvatiti se u koštac sa promjenama i prilagoditi im se na najbolji način bez obzira kolike one bile.

Više o onome šta razdvaja praksu i teoriju u liderstvu, te šta treba da znate u teoriji kako biste bili dobar lider u realnosti razjasniće vam prof.dr. Selmo Cikotić, autor knjige Liderstvo – teorija i praksa, koja će biti promovisana 08. decembra, u subotu u BKC-u Tuzla, od 18 sati.

Facebook Comments