NAJAVLJUJEMO: Promocija knjige “Liderstvo – teorija i praksa”, Selme Cikotića

NAJAVLJUJEMO: Promocija knjige “Liderstvo – teorija i praksa”, Selme Cikotića

Knjiga “Liderstvo, teorija i praksa¨autora prof. dr. Selme Cikotića svjetlo dana ugledala je prošle godine u izdanju renomirane izdavačke kuće TKD Šahinpašić i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Tuzlanska promocija je zakazana za subotu, 08. decembar, sa početkom u 18 sati u BKC-u Tuzla. 

“Liderstvo, teorija i praksa” nova je knjiga prof. dr. Selme Cikotića. Ovom naučnom istraživanju prethodila su na istu temu mnoga predavanja na postdiplomskim i doktorskim studijama na Fakultetu političkih nauka te izlaganja na međunarodnim konferencijama.

Dr. Selmo Cikotic rođen je 25.01.1964. godine u selu Trpezi-Berane-Crna Gora. Vojnu gimnaziju zavrsio je u Beogradu, a Vojnu akademiju u Beogradu, Rajlovcu i Zadru. Tokom rata, je osim ostalih dužnosti u ARBiH, obavljao dužnost komandanta Operativne grupe Zapad. Bio je prvi vojni izaslanik RBiH u SAD (95.-97.) kao i ministar odbrane BiH od 2007.-2012.

Doktorirao je 2008. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje radi kao vanredni profesor, a kao gostujuži profesor ucestvuje u radu Ženevskog centra kao i u velikom broju regionalnih organizacija i univerziteta.

Do sada je objavio tri knjige i veliki broj stručnih radova iz oblasti sigurnosti, međunarodnih odnosa i liderstva.

Facebook Comments