Međunarodni festival dječije pjesme “Majski cvijet” 2019. – konkurs za prijem novih pjesama

- Kategorija: Preporuke

Udruženje Gradski dječiji hor “Slavuj” Tuzla, raspisuje Konkurs za dječije kompozicije koje će biti izvedene na Međunarodnom festivalu dječije pjesme “Majski cvijet  u maju 2019. godine, u Tuzli.

Uslovi za prijavu na konkurs:

1. Kompozicije koje se šalju na konkurs ne smiju biti ranije objavljivane ni javno izvođene. ne smiju biti duže od tri i pol minuta, a po sadržaju muzike i teksta, treba da odgovaraju uzrastu djece do 12 godina.

2. Prijava na konkurs treba da sadrži:
– ime i prezime autora teksta, muzike, aranžmana
– notni zapis melodije vokala s potpisanim tekstom i harmonijskim simbolima,
– tekst pjesme u tri primjerka,
– audio zapis na CD-u (demo)

3. Kompozitor, tekstopisac i aranžer na festivalu mogu sudjelovati najviše sa tri kompozicije, a izvođač s jednom. Starosna dob izvođača je do 12 godina.

4. Odabir kompozicija obavit će stručna komisija, a  za kompozicije koje budu odabrane autori su dužni dostaviti instrumentalnu matricu i master do 01.03.2019. godine. Stručna komisija organizatora izabrat će i izvođače.

5. Izvođači pjevaju uživo uz  instrumentalnu matricu i pratnju Gradskog dječijeg hora “Slavuj”.

6. Slanjem radova na konkurs autori i izvođači prihvataju u cijelosti njegove uslove i prenose pravo na Međunarodni festival dječije pjesme “Majski cvijet” Tuzla da odabranu kompoziciju bez naknade autorima:
– izvede na festivalu
– snimi na nosač zvuka ili slike i objavi,
– koristi za najavu i emitiranje festivala putem radija ili televizije.

7. Za najbolje kompozicije, aranžane, tekstove i izvođače na festivalu će biti dodijeljene nagrade.

8. Prijave kompozicija slati na adresu:
Udruženje gradski dječiji hor “Slavuj” Tuzla, Rudarska 55/3, 75000 Tuzla, sa naznakom “za Međunarodni festival dječije pjesme Majski cvijet Tuzla” ili na adresu: majskicvijet.tuzla@gmail.com
Za sve dodatne informacije, obratite se na e-mail majskicvijet.tuzla@gmail.com ili na brojeve telefona +387/ 63 630 094,  +387/ 63 898 777 i  +387/ 61 140-200.

9. Konkurs ostaje otvoren do 01.02.2019. godine.

10. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

11. Pristigli materijali na konkurs se ne vraćaju.

Facebook Comments