STATUS DANA: Kako se pravi bijeli hljeb?

STATUS DANA: Kako se pravi bijeli hljeb?

Faruk Hadžić je magistar ekonomskih nauka iz oblasti Međunarodne ekonomije, ekspert iz oblasti Makroekonomskog menadžmenta, te doktorant iz oblasti Ekonomske teorije i politike. Bavi se, kao makroekonomski analitičar, analizom ekonomskih pokazatelja, daje stručna mišljenja, komentare i prijedloge vezano za ekonomiju BiH. Njegov status danas predstavljamo kao status dana, jer je na najbolji način objasnio problematiku “bijelog hljeba”.

Facebook Comments