Željeznice FBiH o zarobljavanju voza u Bihaću: Ide tužba protiv MUP-a i Vlade USK

Željeznice FBiH o zarobljavanju voza u Bihaću: Ide tužba protiv MUP-a i Vlade USK


Iz Javnog preduzeća Željeznice FBiH očitovali su se povodom blokade voza u Bihaću u kojem se nalazi blizu 150 migranata.

Kako navode danas je došlo do nezakonitog zarobljavanja “BH voza“ -714 u Bihaću a za sve su okrivili MUP USK. Ističu da je došlo do nasilnog prekida odvijanja redovnog putničkog željezničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Sarajevo.

“Prema navodima policije, riječ je o 146 migranata. Međutim, onemogućeno je putovanje i drugim putnicima, sa uredno kupljenim kartama, da nesmetano putuju na relaciji Bihać-Sarajevo. O ovom postupanju pripadnika MUP-a USK, Željeznice FBiH nisu zvanično obavještene. Iz tog razloga, Željeznice FBiH će podnijeti tužbu za nadoknadu štete od Vlade USK i podnijeti prijave protiv ministra i komesara MUP-a USK. Zahtijevamo hitnu intervenciju nadležnih organa i deblokadu “BH voza“ u cilju uspostave redovnog željezničkog saobraćaja na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo”, saopćili su.

Napomenuli su da su Željeznice FBiH o ovom problemu migrantske krize u više navrata izvještavale Ministarstvo sigurnosti BiH, Vladu FBiH, Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, MUP FBiH, MUP KS, Vladu USK-a, MUP USK-a i ostale nadležne organe i institucije.

“Sigurnosni aspekti migrantske krize, zahtjev za pojačano prisustvo policije i osiguranje unutrašnjeg reda sigurnosti vozova i infrastrukture ŽFBiH, narušavanje sigurnosnih uslova i rizici migrantske krize, efekti na održavanje unutrašnjeg reda sigurnosti vozova i infrastrukture ŽFBiH“, vanredni događaj zbog nasilnog prekida putničkog željezničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Sarajevo. I pored urgencija u kojima su ŽFBiH tražile pomoć od nadležnih organa i institucija, do sada nismo dobili odgovor o daljem postupanju u aktuelnoj situaciji u BiH”, naveli su iz ŽFBiH.

Zato su danas ŽFBiH ponovo izvjestile Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH i Federalnu upravu policije o aktuelnoj problematici.

Napomenuli su da su za Željeznice FBiH nastupile materijalne i nematerijalne štete i bitno je narušena osnovna funkcija željeznica, a to je nesmetan i bezbjedan transport roba i putnika.

“Podsjećamo, u skladu sa važećim Zakonom o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju, ŽFBiH imaju obavezu da putnike prevezu do uputne stanice vozovima koji su navedeni u javno objavljenom redu vožnje. Ova obaveza nastaje po osnovu zaključenog ugovora o prevozu. Putnik je dužan prije započetog putovanja kupiti voznu kartu koja predstavlja dokaz da je zaključen ugovor o prevozu. Po osnovu ovog ugovora željeznica ima svoje obaveze prema putnicima. Napominjemo da se odredbe Zakona o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju primjenjuju na odnose nastale iz ugovora o prevozu putnika i stvari. U zakonu ne postoji druga kvalifikacija osim putnika koja je definisana kao osoba koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz. Osim toga, željeznica nema pravo legitimisanja putnika osim za slučaj kada po osnovu indentifikacionog dokumenta ostvaruje pravo na određenu komercijalnu povlasticu. Također, željeznica ne može uskratiti pravo prevoza putnicima, osim ako to nije predviđeno posebnim propisima ili odlukama nadležnih administrativnih organa”, saopćili su.

ŽFBiH traže hitno djelovanje nadležnih organa i institucija u iznalaženju sistemskog rješenja o navedenim problemima, a u cilju redovnog i sigurnog odvijanja željezničkog saobraćaja na ovoj relaciji, kao i smjernice za dalje postupanje ŽFBiH u uslovima migrantske krize.


Related Posts

Facebook Comments