ČESTITAMO: SVJETLOST DANA UGLEDAO I 7. BROJ ČASOPISA “ŠKOLSKE PRIČE”

ČESTITAMO: SVJETLOST DANA UGLEDAO I 7. BROJ ČASOPISA “ŠKOLSKE PRIČE”


Tim povodom razgovarali smo sa urednicom časopisa Selmom Hodžić.

Fotografija korisnika/ce Emina Zabic.

“Časopis školske priče je časopis za nastavnu, medicinsku, socijalnu, pedagošku i defektološku teoriju i praksu a nosi naziv “Školske priče” jer se zaista bazira na prikupljanju pozitivnih inkluzivnih praksi.

Bogatstvo ovog časopisa za mene kao urednicu leži u činjenici da je nastao iz jedne specijalizirane ustanove a to je Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju te povezuje jednu specijaliziranu nastavu sa redovnim školama. Na određen način pokazuje da je moguć jedan takav spoj i da su to dva pokreta koja su moguća u simbiozi.

Fotografija korisnika/ce Emina Zabic.

Časopisu su dali doprinos kako defektolozi i nastavnici Zavoda te,  Centar za obrazovanje, vaspitanje, rehabilitaciju slušanja i govora  ali jednako su tako dali doprinos i nastavnici redovnih škola. Uz njih su naravno dali doprinos i roditelji te, djeca sa poteškoćama u razvoju. Časopis finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke već sedam godina a zahvale idu svima koji su na nesebičan način dali doprinos u izradi sedmog časopisa. Naravno, pozivamo i sve koji su zainteresovani da nam se pridruže u izradi 8. broja.

Kada smo tek počeli časopis nije izlazio svake godine jer je to dosta ovisilo o samim finansijama.

Ono što moram sa zadovoljstvom da podijelim  jeste da je doprinos izradi na isključivo stručnoj ali volonterskoj osnovi obzirom da finansije koje dobijamo idu samo za  štampanje časopisa. Za mene je to velika vrijednost. Posmatrati kako svi uključeni autori, članovi redakcijskog odbora i svi koji su radili na grafici, lekturi i sl. pristupaju na vrlo profesionalan način. Sve mi je ovo pokazalo da vjerujem  u ljude i da postoje oni koji žive svoj posao, žive inkluziju, vole obrazovanje i vole svoj posao.”

 

I zaista šta reći osim svaka čast. Međutim to ne bi bio pravi način da završimo ovaj tekst. Najbolje ćemo to uraditi ukoliko vam prenesemo dio riječi naše Super žene koja je učestvovala u ovom projektu, Emine Žabić. 

Fotografija korisnika/ce Emina Zabic.

“Ono što je na mene danas ostavilo najjači utisak su riječi “Mi ne želimo da se naša djeca osjećaju posebnim, nego bitnim”. I zaista tako jeste, jer SVI smo mi posebni na različite načine, ali nas, nažalost, bitnost razlikuje na baš mnoge. Zbog toga ovaj časopis ima veliku snagu. Snagu ravnopravne bitnosti ispred različite posebnosti.”

 

Piše: Amra Avdić

Video u fokusu


Facebook Comments