Kakvi smo ljudi modernog društva: pogledajte u predstavi „Malograđani”

Kakvi smo ljudi modernog društva: pogledajte u predstavi „Malograđani”


U okviru „III Festivala premijera 2018.“ u Teataru kabare Tuzla, u petak, 02.11.2018. u 19,30 pogledajte predstavu „Malograđani“.

Predstava „Malograđani“, govori o malograđanskom načinu života, na početku 19. stoljeća u Rusiji, koji uzrokuje velike turbulencije u društvu na planu sukoba generacija u spahijskoj obitelji, koja je u samom središtu zbivanja ove drame i koja se radi toga raspada do potpune usamljenosti i apsolutne otuđenosti.

Pored toga u drami je obradjen sukob liberalnog i konzervativnog pogleda na život i budućnost. Konflikt bogatih i siromašnih, kao i ostvarenih i neostvarenih ljudi je, također, nešto čime je protkan siže ove drame. Dakle sve ono što je izuzetno konotativno sa vremenom u kome, mi danas i ovdje, žimo, nešto što nas se duboko tiče i iz čega ne možemo da izađemo i kao pjedinci, a i kao društvo u cjelini.

Mentorstvo i režija: Jasmina Čelebić-Tanović, Sanela Babić i Vlado Kerošević / Komentor: Irfan Kasumović / Svjetlo i ton: Nermin Brković.

U predstavi igraju studenti glume: Hasan Sušić, Luka Spasojević, Borislav Matović, Aleksandar Ševo, Mirza Pinjić, Armin Filipović, Faruk Beganović, Mirza Mujagić, Tamara Miličević-Stilić, Irma Zukić, Ida Tursić, Asja Grabić, Alma Hasanbašić, Nikolina Gagić.

 

Video u fokusu


Facebook Comments