STATUS DANA: Ključne riječi septembra 2018. bile su…

STATUS DANA: Ključne riječi septembra 2018. bile su…

Današnja lenta statusa dana ide njemu u ruke. Da napokon svi razmislimo koje riječi želimo čitati, slušati i u konačnici govoriti.

Facebook Comments