Prava osoba sa invaliditetom na inkluzivno obrazovanje

Prava osoba sa invaliditetom na inkluzivno obrazovanje

??????????????

Na platou kod kipova Ismet i Meša, a povodom 5. oktobra Svjetskog dana učitelja, “Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona”,  organizovala uličnu akciju dijeljenjem promotivnog materijala za prava osoba sa invaliditetom na inkluziju u obrazovanju, i namjerom da se skrene pažnja na status učitelja u društvu. Također  da se osobama sa invaliditetom usmjeri pažnja i ukinu predrasude prema njima u školovanju, zaposlenju , kulturi, prostoru i pomagalima za dostojan život.

??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????
??????????????

Facebook Comments