Uvećani koeficijenti doktorima medicine i stomatologije u KS

Uvećani koeficijenti doktorima medicine i stomatologije u KS


Vlada Kantona Sarajevo jutros je na vanrednoj sjednici usvojila odluke o uvećanju koeficijenata doktorima medicine i stomatologije, kao i svim uposlenim u oblasti zdravstva te time ispunila zahtjeve Sindikata doktora medicine i stomatologije i Sindikata radnika u zdravstvu KS. Time su stvoreni svi uslovi za okončanje štrajka zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevo.

Usvojena je Odluka o uvećanju koeficijenata složenosti poslova za sve tri grupe zanimanja doktora medicine i stomatologije, utvrđenih u članu 37., a u vezi sa članom 67. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona Sarajevo, za dodatnih 0,4, a u skladu sa pomenutim članom 67. navedenog Kolektivnog ugovora.

Ovo uvećanje će se primjenjivati od 1. septembra ove godine i trajat će do isteka važnosti ovog Kolektivnog ugovora.

Vlada je na istoj sjednici donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopunu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo kojim će se izmijeniti član 33. ovog Kolektivnog ugovora s ciljem povećanja koeficijenta složenosti za dodatnih 0,3 svim uposlenim u oblasti zdravstva.

Istom odlukom je ovlašten premijer KS Adem Zolj da potpiše Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, saopćeno je iz Press službe KS.

Fokus.ba

Video u fokusu


Facebook Comments