Uspostavljanje urgentnog centra u Tuzli prioritetni cilj SDA u naredne četiri godine

Uspostavljanje urgentnog centra u Tuzli prioritetni cilj SDA u naredne četiri godine


Programski orjentisani na demokratizaciju procesa utvrđivanja javnih politika koja, prije svega, podrazumjeva uključivanje djelatnike iz oblasti za koju se utvrđuje, Kantonalni odbor SDA je organizirao, 11. septembra okrugli sto na temu: “Daljni pravci razvoja sistema zdravstva na području Tuzlanskog kantona”.

Članovi Savjeta za zdravstvo Kantonalnog odbora SDA; najugledniji profesori sa Univerzitetskog kliničkog centra i ljekari iz ustanova primarne zdravstvene zaštite iz svih opština Tuzlanskog kantona, složili su se da je u okviru ukupnih godišnjih sredstava koja se izdvajaju za ove potrebe moguće, boljom organizacijom i sistemskom reformom postići bolju zdravstvenu zaštitu građana, ali i veće zadovoljstvo uposlenika u zdravstvenim ustanovama.

Učesnici okruglog stola su saglasni da je u naredne četri godine nužno ostvariti temeljite reforme zdravstvenog sistema. Prioritetno je nastaviti i dovršiti aktivnosti na organizovanju, pa i izgradnji urgentnog kliničkog centra. U međuvremenu je potrebno organizirati funkcionalniju i kvalitetniju primarnu zdravstvenu zaštitu te opremanje i stručno osposobljavanje službi hitne pomoći.

Ukazano je  na veliki potencijal javno privatnog partnerstva u ovoj oblasti i dobrog regulisanja angažiranja uposlenika iz javnih u privatnim ustanovama.

Bego Gutić, nosilac liste za kantonalnu skupštinu podržao je stavove učesnika okruglog stola i iskazao spremnost da se, zajedno s ostalim poslanicima SDA, u narednom period angažira na njihovoj realizaciji.

Video u fokusu


Facebook Comments