Zabranjen ulazak u Crnu Goru za 400 sigurnosno interesantnih osoba i osuđivanih kriminalaca

Zabranjen ulazak u Crnu Goru za 400 sigurnosno interesantnih osoba i osuđivanih kriminalaca

U crnogorskoj policiji smatraju da su ove mjere opravdane i legitimne i da je tom višegodišnjom praksom smanjen broj krivičnih djela.

Kriminolog iz Srbije Dobrivoje Radovanović kaže da sa stanovišta kriminologije to nije mnogo efikasno, već da može da dovede do povećanja broja ljudi koji se bave kriminalom.

“Doći će novi ljudi koji nisu na listama zabrana i koji će učiniti ista djela. Mislim da to ne vodi pravom rješenju. Ne možete jednostavno tako kriminalce sprečavati. Nigdje u svijetu se to ne radi, pa ne bi trebalo niko od nas”, rekao je Radovanović.

On kaže da bi umjesto dugih spiskova efikasnije bilo da države ulože napor i saradnjom otkriju i uhapse ne samo počinioce najtežih krivičnih djela, već i naručioce, a potom im izreknu drakonske kazne.

Mjere zabrane ulaska su predviđene zakonom o strancima.

Kome treba zabraniti ulazak procjenjuju službenici tajne i javne policije, a među nepoželjnima mogu biti i osobe za koje se samo sumnja da održavaju veze sa kriminalcima iako nisu upletene u krivična djela.

Facebook Comments