Slovenija najčišća zemlja po 96 od sto indikatora održivosti (FOTO)

Slovenija najčišća zemlja po 96 od sto indikatora održivosti (FOTO)

Ujedinjene nacije su 2017. godinu proglasile za Međunarodnu godinu održivog razvoja turizma, a država koja je dobila najviše bodova u svim kategorijama i međunardno priznanje za ekologiju i održivost je Slovenija.

Titula “najodrživije” zemlje došla nakon što je utvrđeno da Slovenija ispunjava 96 od 100 indikatora održivosti, piše NationalGeographic.rs.

Većina visoko rangiranih zemalja imala je oko 80 zadovoljenih indikatora. Neki od njih su briga o okolini i klimatskim promenama, biodiverzitet, kulturna autentičnost i druge. Ova vijet mnoge nije iznenadila zbog toga što je slovenačka prijestolnica dobila titulu najzelenijeg grada Evrope 2016. godine.

Ta nagrada je došla kao rezultat napornog rada vlade koja je uvela skup ekoloških mera i zakona. Jedan od njih je i da se otpad mora, još u najranijim fazama, odvajati na plastični, paprini i bio-otpad. Time je osigurano da se trećina otpada proizvedenog tokom godine reciklira. Uvođenjem javnih bicikala, autobusa koji koriste prirodni gas i zabranom vožnje automobila po centrima većih gradova, Slovenci su uspjeli da drastično smanje emisiju štetnih gasova.

Još jedan od razloga zbog kojeg je Slovenija zaslužila pomenutu titulu je i činjenica da je 60 odsto teritorije Slovenije pokriveno šumom. Na to treba dodati i podatak da u Sloveniji postoji 20.000 vrsta životinja i biljaka koji neomtano žive u 40 nacionalnih parkova i rezervata.

National Geographic

Facebook Comments