Kako doći do suvenira za turističku razglednicu Tuzle

Kako doći do suvenira za turističku razglednicu Tuzle


U gradu Tuzla kao turističkom sjedištu Kantona, ponuda suvenira sa obilježjem grada nije zadovoljavajuća. Obišao sam prodavnice i radionice koje izrađuju suvenire sa znamenjem Tuzle, nažalost takvih je vrlo malo. Samra Mujić Alibegović, Nermin Čolić Čola i još neki to rade o svom trošku i nahođenju bez učešća turističkih zajednica TK i Grada Tuzle. Da li bi dobro bilo da se zajednički uredi i planira šta ponuditi turistima koji sve više posjećuju naš grad.


Facebook Comments