Do kada će ove ruševine prijetiti prolaznicima u centru grada

Do kada će ove ruševine prijetiti prolaznicima u centru grada

Zašto se ništa ne poduzima da bi se ove ruševine od zgrada uredile ili porušile koje su velika prijetnja prolaznicima. Odgovorni se pravdaju restitucijom a dokle će se čekati dotični vlasnici ili gradske vlasti da se po tom pitanju nešto uradi ili objekti ograde zaštitnim ogradama. Kasno će biti ako dođe do povreda ili težih slučajeva jer je očekivati da će se same dotične zgrade urušavati. Ovakvih objekata ima mnogo u gradu.

Facebook Comments