Inicijativa “Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene”

Inicijativa “Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene”

U organizaciji aktivistkinja Udruženja “HO Horizonti” iz Tuzle danas na platou ispred kipova Ismet i Meša ulična akcija, podjela propagandnog materijala i prikupljanje potpisa podrške za Inicijativu “Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene”

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene” je neformalna grupa koja okuplja 36 organizacija civilnog društva i aktivista/kinja koji kontinuirano rade na razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava. Oni su kreirali dokument pod nazivom ,,Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive’’ koji se zalaže za senzibilizaciju i promjene Ustava iz rodne perspektive sa vizijom da se ostvari egalitarno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH.

Related Posts

Facebook Comments