Mirjana Marinković Lepić: “Ljudska prava u BiH su jedna od kontradiktornih tema, kao što su mnoge stvari u našoj zemlji”

Mirjana Marinković Lepić: “Ljudska prava u BiH su jedna od kontradiktornih tema, kao što su mnoge stvari u našoj zemlji”

Foto: Sunčica Kerošević / Kameleon

Svi smo već mnogo puta čuli za pojam „ljudska prava“. Međutim, kada bismo upitali za definiciju tog pojma, da li biste znali?  Knjiga “Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u BiH” je upravo štivo za sve zainteresovane ovog pojma.

Veliki borac za pravdu gospođa Mirjana Marinković Lepić je krunu svog dosadašnjeg rada i djelovanja   ovjekovječila knjigom u kojoj je podvukla crtu na dva bitna područja, odnosi sa javnošću i ljudska prava.

“Ljudska prava u BiH su jedna od kontradiktornih tema  kao što su mnoge stvari u našoj zemlji. Mislim da će se o ovoj temi u našoj zemlji govoriti još dugi niz godina. Sama činjenica da naš najviši pravni akt u BiH dakle Ustav krši ljudska prava, onda nas i ne može iznenaditi kada drugi učine isto. Ravnopravnost na teritoriji BiH je na klimavim nogama ali vjerujem da se uz prave ljude to može promjeniti. U Aneksu 1 Ustava su pobrojane sve međunarodne konvencije čiji je potpisnik BiH i koje se naravno u našoj zemlji moraju poštivat.”

Mogli bismo reći da su ljudska prava univerzalna i vrijede za sve ljude na Zemlji, no na njih se gleda drugačije u različitim društvima i različitim državama. Stoga se u nekim državama pojedina ljudska prava krše.

“Taj pravnik u meni nije mogao a da se ne zainteresuje za sve ovo. Drugo polje mog interesovanja su naravno mediji u okviru odnosa sa javnošću. Mediji mogu biti i te kakav kanal za promociju i afirmaciju ljudskih prava, no nažalost svjedoci smo bombastičnih naslova, populizma, trke za tiražom i slušanošću gdje se na kraju može izvući zaključak da mediji nisu odigrali onu pravu ulogu u afirmaciji ljudskih prava.”

Večeras će se o ovoj temi govoriti na promociji knjige “Uloga masovnih medija u afirmaciji ljudskih prava u BiH”u Hotelu Tuzla u 18 časova.

Kako sama autorica kaže: “Na čitaocima je da procjene njezin kvalitet ali svakako smatram da ovo štivo može da posluži svima onima kome su ove teme interesantne. Nadam se da će naći svoje mjesto kako u naučnoj javnosti tako i običnih čitalaca.”

Sunčica Kerošević

Facebook Comments