BiH

Javna objava Registra boraca je NEPRIHVATLJIVA!
Posljednjih godinu dana, a naročito nakon posljednjih protesta, aktualiziran je problem objave registra boraca. Od premijera Fadila Novalića smo čuli da bi ovo bilo protuzakonito s obzirom na Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Gost jutarnjeg programa N1 televizije bio je Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH koji je govorio o spomenutoj temi.

“Agencija se prije godinu dana bavila ovim pitanjem. Prije godinu Federalno ministarstvo za pitanje boraca tražilo je mišljenje na uspostavljanje registra i dali smo mišljenje. Očitovali smo se o sadržaju i podacima koji će biti u Registru poput nacionalne pripadnosti, vjeroispovijesti, JMBG. Ukazali smo da bi prikupljanje takvih podataka bilo problematično jer ne vidimo svrhu tih podataka u Registru, osim ako ne služi kao neki kriterij. To je tražilo Federalno ministarstvo za boračka pitanja. Rekli smo da je to neprihvatljivo. Sada se to spinom prebacuje da borci to traže. Borci traže uspostavu Registra i to nije sporno. Borci ne traže koliko sam ja vidio da se to javno objavi”, rekao je Kovačević.

On je istakao da bi se država na zakonit način uplitala moraju biti ispunjena tri uslova; da propisano zakonom, da postoji legitimni cilj i da je nužno u demokratskom društvu.

“Nije legitimni cilj da se javno objave ovi podaci”, kazao je Kovačević.

Kovačević je istakao da Ministarstvo za boračka pitanja kao svrhu navodi utvrđivanje tačnog broja boraca, što je neodrživo smatra gost Novog dana.

“Prebacuje se sada na javnost da trebaju raditi posao državnih organa. Državni organi trebaju obrađivati podatke da budu tačni.”

Na pitanje kome bi odgovarao populizam, Kovačević odgovara: “Onima koji ne rade svoj posao i ovo nije prvi slučaj.”

Kovačević je kazao da je javno interesovanje štetno za javni interes.

“Mi smo rekli da je neprihvatljivo na takav način objavljivati takve podatke i činiti ih dostupnim javnosti. Ono što je javni interes je nešto što je vrijedno. Kako će pomoći borcima to što će se objaviti ti podaci na stranici umjesto da odgovorni službenici urade svoj posao na valjan način. Ovdje se Ministarstva sama delegitimišu, kao da kažu “mi ne možemo uraditi, pa ćemo prebaciti vama da uradite”.

Kovačević je kazao treba imati u vidu i Zakon o slobodi pristupa informacijama i Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Imaju li građani pravo znati imovinsko stanje parlamentaraca?

“Da. Građani imaju pravo znati onako kako propisuje zakon, u onoj formi i obimu koji je potreban za javnost. Adresa stanovanja nije ničiji interes, kao ni JMBG jer su moguće zloupotrebe. Ali to je posao za one koji prikupljaju i obrađuju lične podatke.”

Uskoro pogledajte kompletno gostovanje direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button