BiH

Bukvarević: Registar boraca u FBiH bit će uspostavljen 1. januara
Jedinstveni registar boraca u Federaciji BiH bit će uspostavljen 1. januara 2018. godine, izjavio je u intervjuu za Radiosarajevo.ba. federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević.

“U oba doma Parlamenta Federacije BiH usvojene su predložene izmjene i sada čekamo na objavu u Službenim novinama Federacije BiH.  Paralelno s tim formirali smo u okviru našeg ministarstva i Radnu grupu koja će izvršiti objedinjavanje, analizu i pripremiti za objavljivanje već raspoložive podatke potrebne za Registar pripadnika oružanih snaga i Registar korisnika prava, a koji se nalaze u grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze, u općinama, te u jedinstvenoj bazi podataka korisnika prava kojom raspolaže ovo Ministarstvo”, kazao nam je ministar Bukvarević.

Dodao je da se na Registru pripadnika Oružanih snaga radi i uspostava se može očekivati u toku 2018.godine. Registar će biti dostupan institucijama vlasti.

“Kroz ova dva registra bit će osigurani o svim davanjima prema svakom pojedincu iz boračkih kategorija, kako bi se mogle preduzimati dalje mjere na pravednom socijalnom zbrinjavanju svakog pripadnika iz reda boračkih kategorija”, rekao je Bukvarević.

borci_protesti_parlamentfbih_RSA (9).jpg - undefined

Radiosarajevo.ba: Hoće li rebalansom budžeta biti intervencija kada je riječ o davanjima za boračke kategorije?

“Prema utvrđenom Prijedlogu rebalansa budžeta za 2017. godinu, koji je Vlada Federacije BiH dostavila ka Predstavničkom i Domu naroda, predviđeno je da se u Budžetu ovog Ministarstva predvidi nova budžetska stavka Transfer za rješavanje socijalno statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica u iznosu od 7 miliona KM za 2017. godinu, a u Prednacrtu budžeta za 2018. godinu, na ovoj stavci je planirano najmanje 9 miliona KM.

Ovo su sredstva koja su predviđena Sporazumom Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja, o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za, namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija, koji je potpisan 15. juna 2017.godine. Za raspodjelu navedenih sredstava pripremljeni su i utvrđeni Kriterij po kojima će se dodjeljivati ova sredstva prema najugroženijim pojedincima iz reda boračkih kategorija”.

Radiosarajevo.ba: Neke izmjene zakona, poput Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, čini se, idu u smjeru da se smanji prekomjerni broj članova boračke kategorije?

“Ovo resorno federalno ministarstvo je podržalo inicijativu i prijedlog Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, koji je dostavio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, gospodin Ismet Osmanović. Ministarstvo je shodno Zaključku Parlamenta obavilo Javnu raspravu u deset kantona i na osnovu provedene Javne rasprave, utvrđen je novi tekst Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, koji je razmatrala Vlada Federacije BiH i uputila isti u parlamentarnu proceduru. Cilj ovog Zakona je da se utvrde reprezentativna udruženja u odnosu na federalne nivoe vlasti, jer je na svim nivoima vlasti do sada registrirano negdje oko 1600 udruženja i očekuje se da bi se novim Zakonom taj broj znatno smanjio.

Prema predviđenim zakonskim rješenjima, reprezentativnost će imati ona boračka udruženja koja predstavljaju većinu odnosno minimum 55 posto kategorije koju žele da predstavljaju.

Radiosarajevo.ba: Kako komentirate trajuće mini proteste grupe boraca ispred zgrade Vlade FBiH?

“Od početka trajanja mirnih protesta jednog broja demobilisanih boraca ispred zgrade Vlade Federacije BiH, u više navrata sam lično odlazio među okupljene borce i razgovarao sa njima. Okupljeni borci ističu tri glavna zahtjeva: registar branilaca, prestanak finansiranja boračkih udruženja i borački dodatak. Sva tri ova zahtjeva su ispunjena, i to u skladu sa zakonom i prema našim budžetskim mogućnostima.

Po pitanju registra branilaca već smo poduzeli sve što je bilo u našoj nadležnosti, po drugom zahtjevu prihvatio sam da prestane sa finansiranjem udruženja dok se ne donese Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja i prvi sam koji kao bivši pripadnik Armije Republike BiH i sada kao ministar, zagovara stvaranje jedinstvene organizacije ili bar jedinstene koordinacije koja će predstavljati borace i članove njihovih porodica. Međutim, sloboda udruživanja utemeljena je Europskom konvencijom, ustavima i zakonom, tako da se u tim okvirima, ja kao izabrani zvaničnik, mogu i kretati”.

Radiosarajevo.ba: Šta je s boračkim organizacijama?

“Postojanje jedne boračke organizacije zavisi isključivo od volje boračkih kategorija koje su sada okupljene u više organizacija i mogu se ako žele ujediniti u jednu organizaciju/savez, i to kao ministar u postojećim pravnim okvirima podržavam i zagovaram. Što se tiče boračkog dodatka, jasno sam bez ikakvih kalkulacija iznio istinu, a to je da u Budžetu nema novih raspoloživih sredstva za boračke kategorije. Međutim, zajedno sa boračkim udruženjima u Sporazumu sa Vladom Federacije BiH smo obezbijedili da se dostignuti nivo sredstva, koja se izdvajaju za prava boračkih kategorija zadrže na tom nivou u narednih pet godina i da se sredstva koja ostanu ne utrošena preusmjere za rješavanje socijalno statusnih pitanja najugroženijih boračkih kategorija.

Ovim Sporazumom smo tako obezbijedili u narednih pet godina dodatnih 100 mil. KM za rješavanje socijalno statusnih pitanja branilaca BiH i članova njihovih porodica. Pozivam sve borce i njihove predstavnike da zajednički radimo na projektima od kojih će svi imati koristi i borci i društvo:

1. Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, RVI i članova njihovih porodica kao i boraca i članova njihovih porodica,
2. Uspostavi Registra korisnika prava iz oblasti boračko invalidske zaštite,
3. Pravednoj raspodjeli sredstava koja su namijenjena za borce i članove njihovih porodica a koja iznose na godišnjem nivou iz budžeta FBiH, kantona i općina cca 600 miliona KM
4. Dostojanstveno obilježavanje značajnih datuma iz perioda agresije na BiH 1992-1995
5. Ujedinjavanje boraca i uspostava reprezentativnosti u prdstavljanju boračkih kategorija

Izvor: radiosarajevo

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button