Najveće poslijeratno ulaganje: TK traži 20 miliona KM od Razvojne banke

Najveće poslijeratno ulaganje: TK traži 20 miliona KM od Razvojne banke

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona dobila je saglasnost Kantonalne vlade za zaduženje od 20 miliona KM kod Razvojne banke Federacije BiH. Ukoliko kredit bude odobren, bit će pokrenut ciklus najvećih investicija u ceste na ovom području još od 1991. godine.

Odluku o kreditnom zaduženju mora potvrditi i Skupština TK, a potom je odluka na Razvojnoj banci FBiH.

– Imamo obećanje da bi kamata na zaduženje od 20 miliona KM mogla iznositi 2,5 posto. Kredit bi bio otplaćivan 12 godina, što znači da bi mjesečna rata iznosila 170 hiljada KM. Prihodi Direkcije na mjesečnom nivou iznose 1.071.803 marke, tako da bi na kredit trošili 16 posto od naših mjesečnih prihoda – kaže direktor Direkcije regionalnih cesta TK Agan Delibajrić.

Putna infrastruktura na području TK je u lošem stanju i, kako je navedeno u prijedlogu odluke na koju je Vlada TK dala saglasnost, “na većini dionica regionalnih puteva potrebna je sveobuhvatna rekonstrukcija, na nekim dionicama potrebna je sanacija”.

Direktor Agan Delibajrić kaže da projekti za realizaciju već postoje i ističe da novac iz kredita neće biti upotrijebljen “ni za kakvu krpažu”.

– Među projekatima koji su pripremljeni su kružni tok u Gračanici, rješavanje makadamskog zastora na Majevici i na relaciji Priboj – Sapna, oba dužine od oko tri kilometra. Također, spreman je projekat izmještanja mosta na Spreči u Živinicama, formiranje treće trake od kružnog toka u Par Selu do kružnog toka kod Međunarodnog aerodroma Tuzla, kao i most na rijeci Janji u Teočaku koji povezuje dva entiteta – precizirao je Delibajrić.

Realizacijom spomenutih projekata prometnice u TK, koje su u lošem stanju, tehnički bi zadovoljile karakteristike regionalnih cesta.

S obzirom na to da je Razvojna banka FBiH u državnom vlasništvu, sredstva bi odmah bila operativna jer Direkcija regionalnih cesta TK neće morati raspisivati javne pozive za izvođače radova. Naravno, sve pod uvjetom da Skupština TK da saglasnost, a kredit bude odobren od Razvojne banke.

Izvor: Faktor

Facebook Comments