BiH

Odluka Zastupničkog doma: Neopravdan izostanak sa sjednice, deset posto manja naknada

Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH usvojili su predložene izmjene Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, kojima se propisuje način utvrđivanja visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u federalnim institucijama.

Predviđa se brisanje minimalne satnice kao elementa obračuna osnovice i da se visina osnovice za obračun plaće utvrđuje zakonom o izvršenju budžeta na federalnom i kantonalnom nivou, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju, a sve to nakon konsultacija sa sindikatom.

– Do sada je to bilo utvrđeno na način da sindikat i Vlada dogovaraju visinu najniže neto satnice, koja se onda množi sa fondom broja radnih sati i tako se dobije visina osnovice za obračun plaće. Takva osnovica se množi sa platnim koeficijentom svakog radnog mjesta i dobije se visina osnovne plaće – obrazložio je zastupnicima pomoćnik federalnog ministra pravde za upravu Alen Taletović.

Prilikom obračuna plaća, izmjenom je predloženo da se primjenjuje i “obračunski bod” kao korektivni faktor. Izmjenom jednog od članova propisuje se da se plaće i naknade mogu isplaćivati samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene.

Također, predviđeno je da se iznos paušala i naknada zastupnicima i delegatima u Parlamentu FBiH umanjuje za neopravdane izostanke sa sjednica i radnih tijela za deset posto, prenosi SB.

Usvajanjem izmjena Zakona prihvaćeni su amandmani zastupnika Kluba SDA Osmana Suljagića, kojima će se otkloniti mogućnost utuživanja. Naime, zbog nesklada između odredbi Općeg kolektivnog ugovora i Zakona o plaćama došlo je do velikog broja tužbi po osnovu radnog odnosa korisnika budžeta FBiH.

O ovom prijedlogu danas će raspravljati Dom naroda.Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button