BiH

Donijeli zakon, ali ga ne žele primijeniti: Firme i dalje plaćaju carine na uvoz mašinaZakon o carinskoj politici BiH koji je usvojen sredinom 2015. ni do danas nije “zaživio“ jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIOBiH) nije predložio provedbene akte.

Privrednici se žale jer ne mogu iskoristiti pogodnosti poput oslobađanja od plaćanja carine na uvoz mašina. Niz institucija poput Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Vanjskotrgovinske komore BiH su uputili inicijative za rješavanje ovog problema, ali UIOBiH navodi da zakon ne može biti operativan prije 1. januara 2018. godine.

Da bi Zakon o carinskoj politici BiH postao operativan potrebno je donijeti provedbene propise, uključujući Odluku o sprovođenju Zakona o carinskoj politici i Odluku o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina, kojom se, shodno članu 208. Zakona, propisuju uvjeti i postupak ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina pri puštanju robe u slobodan promet.

UIOBiH je do sada pripremila Prednacrt odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina. Pokrenute su i aktivnosti vezane za usklađivanje člana 26. stav 2. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost sa članom 207. Zakona o carinskoj politici u BiH. Ali zakon i dalje nije provodiv.

Zbog toga privrednici ne mogu koristiti pogodnosti novog zakona poput oslobađanja plaćanja carine na uvoz mašina, a što je posebno bitno za proizvodni sektor koji je, uostalom, i ključni ekonomski sektor. Zakon također predviđa i elektronski postupak provoza i elektronsko podnošenje carinskih prijava, što bi trebalo da ubrza procedure carinjenja roba i smanjivanje troškova postupka.

Novim Zakonom o carinskoj politici predviđeno je i uvođenje ovlaštenog privrednog subjekta, a kompanije koje dobiju ovaj status uživaće povjerenje carinskih organa, imaće puno manji obim kontrola, biće prepoznate i u BiH, ali i u ostalim zemljama, pa čak i zemljama EU kao kompanije koje u potpunosti u skladu sa zakonskim propisima posluju, naveli su u Vanjskotrgovinskoj komori BiH.

Predviđeno je da se uvede bolja kontrola rizika te da se detaljne provjere rade samo kod onih obveznika koji spadaju u grupu rizičnih.

U praksi međutim dolazi do apsurdne situacije da i pored postojanja modernog zakona, uvozne dadžbine na proizvodne mašine se nastavljaju plaćati. Oslobađanje tog novca za ulaganja bi svakako pomoglo kompanijama da razviju svoju proizvodnju i ulože u kupovinu novih mašina kao i zapošljavanje novih radnika.

 

 

 

Izvor: faktorKomentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button