BiHLifestyleSvijet

Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom

Danas, 19.novembra, obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom. Ključna poruka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH povodom ovog datuma je da nasilje nema opravdanja i da ne smije biti tolerisano.

Svjetski dan prevencije zlostavljanja djece i nasilja nad djecom obilježava se od 2000. godine na inicijativu “Women World Summit Foundation”, a u cilju kreiranja kulture prevencije nasilja nad djecom širom svijeta, kao i promocije dječijih prava.

Možda će Vas zanimati i:

Vođeni Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, Ministarstvo u svom radu nastoji osigurati zakonski okvir i mehanizme za punu zaštitu djece od svih oblika nasilja.
Tome svjedoči i donošenje strategija za borbu protiv nasilja nad djecom kao i Smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u BiH.

Ipak, veliki broj najmlađih izložen je fizičkom, seksualnom i psihološkom nasilju u svojim domovima, školama, institucijama, na ulici. Značajan dio tog svakodnevnog nasilja nad djecom društveno je prihvaćen. Iako su u Bosni i Hercegovini proteklih godina poduzimane brojne aktivnosti, i dalje je visok postotak neprijavljenih slučajeva.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom, Ministarstvo podsjeća da Konvencija UN-a o pravima djeteta propisuje obavezu države da poduzme potrebne zakonodavne, administrativne, socijalne i obrazovne mjere da zaštiti djecu od svakog oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povreda ili zloupotrebe, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja, dok se o njemu brine roditelj, zakonski zastupnik ili neka druga odgovorna osoba kojoj je briga o djetetu povjerena.

U nizu međunarodnih akata koja štite prava djeteta je i Evropska socijalna povelja kojom se zahtijeva zakonska zabrana svakog oblika nasilja nad djecom. Smatra se da se svaki oblik ponižavajućeg kažnjavanja ili postupanja prema djeci mora od strane države zakonom zabraniti i propratiti odgovarajućim sankcijama.

Vođeni ovim i drugim međunarodnim dokumentima te Akcionim planom za djecu BiH 2015.-2018., Vijeće za djecu BiH nadležnim vladama uputilo je Inicijativu za izmjenu porodičnih zakona, zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, zakona o zaštiti od nasilja u porodici, krivičnih zakona kao i zakona iz oblasti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko BiH, okvirnog zakona u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja, kao i zakona o sportu.
Konačni cilj ove inicijative je uvođenje izričite zabrane tjelesnog kažnjavanja djece u svim životnim okruženjima djeteta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button

instagram volgers kopen volgers kopen buy windows 10 pro buy windows 11 pro