Lifestyle

EVOLUCIJA ŽENE: od prahistorije do danas

Žene su oduvijek bile na nižem položaju u društvu, diskriminisane i ponižavane. Postoje mitovi i legende koji govore da su nekad žene vladale i imale moć nad muškarcima. Taj sistem je nazvan matrijarhat, suprotno patrijarhatu u kojem vladaju muškarci. Kakav je zaista bio položaj žene, kako je taj položaj napredovao ili nazadovao od prahistorijskih dana pa sve do danas pročitajte u nastavku.

Prahistorijsko doba- doba kada je žena bila manje potčinjena
Nema povjerljivih dokaza da je postojao matrijarhat, ipak historijski zapisi nam govore da su žene nekad bile u ravnopravnom položaju sa muškarcima. To je bilo u primitivnim društvima, kada je opstanak plemenske skupine bio prioritet.

Stari vijek-božanska bića
U primitivnim društvima je postojalo vjerovanje da je žena božansko biće, iz razloga jer je imala „moć“ rađanja. Postojalo je smatranje da se djeca jednostavno rađaju ženama ali kada je otkriveno načelo razmnožavanja tada počinje dominacija muškaraca.

Srednji vijek-„brnjice za jezičavke“
„Jedina dobra žena je tiha žena“- žene koje nisu poštovale zakon šutnje su kažnjavane.
U Engleskoj se koristila „brnjica za jezičavke“,  to je bila željezna naprava učvršćena preko glave i lica, s velikim željeznim čepom i jezičcem uguranim u usta tako da ih ranjava do krvi. S brnjicom na glavi jezičave žene bi vodili ulicom na uzici.

Novi vijek- vijek revolucija i borbi
Industrijska revolucija  je loše uticala na žene, jer su bile izložene lošim i nehumanim radnim uslovima.
Feminizam je naziv za skupinu ideologija i političkih pokreta kojima je cilj bio poboljšanje žene u društvu.
To je pokret koji je nastao krajem devetnaestog vijeka kao jedna od posljedica industrijske revolucije.

U prvom svjetskom ratu, situacija se mijenja i žene sve više obavljaju muške poslove. Od druge polovice dvadesetog vijeka sve više žena ulazi u politiku.

„Učena je žena pravi bič za svoga muža, za svoju djecu, svoje prijatelje, svoju poslugu i za čitav  svijet.“ Žan-Žak Ruso

Položaj žene u 21. vijeku- diskriminacija još uvijek prisutna
Iako danas žene imaju pravo na obrazovanje, rad i prava koja prije nisu imala- diskriminacija je prisutna. Vrijeme i moderne revolucije će vjerujemo donijeti i nove, pozitivnije promjene.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button