Zanimljivosti i zabava

Znate li zašto je Cezar rekao “Kocka je bačena”?Na današnji dan 49. godine prije Nove ere, Julie Cezar je sa svojom 11. legijom prešao rijeku Rubicon (Rubikon), čime su i on i njegovi legionari po rimskom zakonu automatski osuđeni na smrt, a upravo od tada je poznata izreka „kocka je bačena“.

Uzrečica preći Rubicon i danas znači donijeti neku rizičnu odluku nakon koje nema povratka. Naime, Rubikon je bila rijeka preko koje nijedan rimski vojskovođa nije smio povesti vojsku.

Takav propis bio je namijenjen zaštiti Rima od vojnih diktatora koji bi mogli da nametnu svoju vlast zauzimajući grad svojim vojnim snagama.

Julije Cezar donio je na današnji dan odluku da pređe rijeku Rubikon sa svojom 11. legijom i uputi se prema Rimu. Tim činom Cezar i njegovi legionari automatski su osuđeni na smrt po rimskom zakonu.

Navodno je Cezar tada izjavio poznatu rečenicu: “Kocka je bačena.” (lat. “Alea iacta est”), upravo zbog toga jer nije bilo povratka nakon onoga šta je uradio, piše B92.

Interesantno je da tu rečenicu čak nije on prvi ni izgovorio, već je preuzeo od Menandera, njegovog omiljenog pisca iz Grčke.

Međutim, Cezar je uspio da pobjedi u građanskom ratu, a kako je Senat pobJegao iz Rima, smrtna kazna nad njim i legionarima nije izvršena.Back to top button