Tuzlanski kanton

Vijećnici OV Lukavac održali sjednicu u trajanju od 14 minuta i naplatili 4.350KM!

Danas sa početkom u 9 sati u Sali PU Lukavac je održana 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Lukavac. Vijećnici su razmatrali 6 tačaka i to:

  1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika 34. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 29.12.2015. godine.
  2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Programa rada Općinskog vijeća Lukavac za 2016. godinu.
  3. Razmatranje Aneksa Ugovora o prenosu prava raspolaganja broj: 02-14-1553/15 od 06.11.2015. godine i davanje saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje istog.
  4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke organizaciji općinske uprave
  5. Kadrovska pitanja:
    Prijedlozi za razriješenje i imenovanje članova radnih tijela
  6. Vijećnička pitanja i inicijative

Za raspravu o ovim tačkama, “izuzetno” bitnim za život građana općine Lukavac, vijećnicima OV Lukavac je trebalo cijelih 14 minuta i nekoliko sekundi, čime su dokazali tvrdnje premijera Novalića o rastrošnosti, pa su za tih 14 minuta i nekoliko sekundi svog (ne)rada naplatili 4.350KM ili 10.70KM po sekundi.

Također, simboličan je i datum održavanja sjednice, 29. Januar (posljednji radni dan u mjesecu), što znači da će januarski paušal za 29 vijećnika iznositi 550KM (400KM mjesečni paušal + 150KM prisustvo sjednici OV).

VIJEĆNICI U OV LUKAVAC:

Erna Sakić (SDA)
Admir Turkić (SDA)
Hjarudin Spahić (SDA)
Tahir Begić (SDA)
Nehra Mosorović (SDA)
Meho Hidanović (SDA)
Okanović Asim (SDA)
Muharemović Fahrudin (SDA)
Emir Krnjić (SDA)
Senaid Alić (SDA)
Hariz Imamović (SDA)
Adela Kasumović (SDA)
Abid Mahmutović (SDA)

Hajrudin Hodžić (SDP)
Jakub Mahovkić (SDP)
Naida Hodžić (SDP)
Mirsad Imamović (SDP)
Vanja Osmanović (SDP)
Izet Beganović (SDP)

Dževdet Osmanbegović (Stranka za BiH)
Nusmir Ejubović (Stranka za BiH)
Ejub Beganović (Stranka za BiH)
Faik Sejfić (Stranka za BiH)

Ramiz Frljanović (Predstavnik nacionalnih manjina)
Mehmed Suljić (Predstavnik nacionalnih manjina)

Damir Subašić (Savez za bolju budućnost)
Indira Jusufović (Savez za bolju budućnost)

Kenan Omerdić (SDU BiH)

Zijad Buljubašić (BPS Sefer Halilović)

Mehmed Damadžić (Samostalni vijećnik)
Mustafa Osmanović (Samostalni zastupnik)

#FadileOprosti

Možda će Vas zanimati i:

Back to top button