Tuzlanski kanton

SAZNAJEMO: Kakvo je stanje međuvršnjačkog nasilja u TK

Usljed nemilog događaja koji je šokirao našu zemlju, samoubistva maloljetnog Mahira, kontaktirali smo Mersiju Jahić, pomoćnicu ministra u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u TK, da nam kaže šta će Ministarstvo poduzeti u drugom polugodištu 2015/2016. školske godine, te šta se to do sada uradilo kada je međuvršnjačko nasilje u pitanju.

Gospođo Jahić, kakvo je trenutno stanje u našem kantonu?

– U prvo polugodištu 2015/16. godine, nismo imali nekih velikih problema vezano za međuvršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama. Bilo je tu sporadičnih slučajeva gdje smo imali dojave da je d0šlo do nekih ekscesa između učenika nekog nižeg i višeg razreda osnovnih škola.

Kako ste reagovali na te dojave?

– Pokušali smo reagovati na taj način da smo apelirali na direktore i pedagoge škola da se aktivno uključe u rješavanje tih problema, odnosno situacija koje su se dešavale.

Sprovodi li Ministarstvo kakvu akciju kada je međuvršnjačko nasilje u pitanju?

– Od 2013. godine na području Tuzlanskog kantona, primjenjuje se protokol o sprečavanju tog nasilja među djecom, da su sve škole bile dužne da u godišnji program ugrade taj protokol, a sve u cilju preliminiranja tih pojava na području TK.

Imate li neke planove za drugo polugodište?

– Trenutno je raspust, ali pred početak drugog polugodišta ili preko sastanka sa direktorima osnovnih i srednjih škola ili preko nekog cirkularnog pisma koje će biti proslijeđeno školama, apelirati ćemo na menadžment škola, direktore, pedagoge, da se u drugom polugodištu više posveti pažnje prevenciji međuvršnjačkog nasilja.Možda će Vas zanimati i:

Back to top button