BiH

“Prvo dekriminalizovati kanabis, onda odobriti medicinski”

Liječenje kanabisom uvedeno je u praksu mnogih evropskih zemalja. BiH pravi prve korake. Zvaničnog stava, da li BiH treba legalizacija kanabisa, još nema.

Ekspertna grupa u čijem sastavu su stručnjaci iz Ministarstva zdravlja FBIH, RS, te Brčko Distrikta, te Ministarstva civilnih poslova BIH svoje mišljenje, Vijeću ministara bi trebala dostaviti do kraja ovog mjeseca.

Možda će Vas zanimati i:

Kakvo će to mišljenje biti, razgovarali smo sa sa dr. Zdenkom Gojković i Slobodanom Logom, članovima ekspertne grupe ispred Ministarstava zdravlja u RS i FBiH u emisiji Novi dan na N1.

Koji je preliminarni stav u FBiH, treba li BiH legalizacija kanabisa u medicinske svrhe, pojasnio je Slobodan Loga.

“Na sastanaku koji je održan u Ministarstvu civilnih poslova prisustvovali su svi relevantni faktori iz ove oblasti, a kazali su da medicinski kanabis treba uključiti u liječenje u onim faktorima gdje se pozitivno pokazao. Maligna oboljenja, HIV virus i nekim oblicima multuiple skleroze”.

Kakav je stav RS?

“Osnovana je komisija koja je radila na prijedlogu da se zakon odobri, i to je dostavljeno u Ministarstvo zdrava RS. Mišljenje je da se odobri upotreba sintetskih preparata. To su već odobrili američka i evropska Agencija za lijekove i hranu”, kazala je Gojković.

Dodala je da su sintetski preparati dokazali su imaju efekta kod određenih bolesti.

“Nismo se izjasnili oko ekstrakta iz biljke kanabisa. Hrvatska je to odobrila, kao i standardizovanu otopinu – takozvano ulje kanabisa”.

“U apotekama se ne mogu naći lijekvi, a doktori to ne mogu propisati”, pojašnjava.

“Ono što će komisija dostaviti jeste da se dozvoli upotreba sintetskih preparata. Ono što moramo prije svega jeste da se uradi dekriminalizacija kanabisa zbog korištenja u medicinske svrhe. On se mora prebaciti u tabelu 2, kako bi se koristio u medicinskse svrhe. Poslije ide Zakon o kontroli opojnih droga na nivou BiH, a onda cijeli niz podzakonskih akata koji se moraju izmijeniti”, ukratko je pojasnila Gojković.

“To nije brz proces, potrajat će, ali se mora kvalitetno uraditi da bi se upotreba kanabisa staviti pod kontrolu, da ne bude zloupotreba”.

Ukoliko mišljenje bude pozitivno, prvo pitanje koje se nameće je zloupotreba. Šta je potrebno poduzeti u tom smislu?

“Moglo se ovo i ranije. To je jedna procedura koju je kolegica Gojković pominjala. Mi smo za to da se legalizuje onaj dio koji se odnosi sintetski kanabis, da se lijekovi mogu prepisati. Onda nema šanse za zloupotrebu”, kazao je Loga.

“Živimo u svijetu gdje je izražena zloupotreba svega i svačega, pa će i tu biti pojava, ali predradnje koje se urade će to onemogućiti”, kazao je.

Što se tiče THC ulja i njegovog dejstva, Loga je pojasnio da je cilj da sintetski lijekovi imaju isti efekat kao i biljka.

“Nema mogućnosti da se biljka kandiduje kao izvor dobijanja ulja, odnosno da bude konkurencija lijekovima. Mi smo za primjenu na lijekovima”, kaže, dodavši da zloupotreba treba da bude regulisana i sankcionisana.

U psihijatriji, kaže loga, ne treba primjenjivati ništa na bazi kanabisa.

“Vršena su brojna ispitivanja, ali nisu pokazali trajno dobre rezultate, nego smo dobili slučajeve pogoršanja stanja, poogotovo kod omladine ili djece gdje se razvija zavisnost”, kaže.

“Iako je kanabis sa manjim adiktivnim potencijalom. pušenje duhana je adiktivnije, i ono je legalno. Kanabis sam po sebi izaziva malo zavisnosti, nema tolerancije i može se desiti u slućajevima velikih doza i hroničnih upotreba”.

U onkologiji, ističe Gojković, ulje THC-a i kanabis je pomogao u više navrata, ali uzrokovao je i “cvjetanje” crnog tržišta.

“Preparati kanabisa nemaju dokazanu efikasnost. Nisu to pokazali u progresiji karcinoma, ili da produžavaju vrijeme do progresije. Savremeni lijekovi to postižu”.

“Postoje polja gdje mogu pomoći. Kod suzbijanja mučnine i povraćanja to mogu. Kada se to ne može suzbiti sa standardnim preparatima, onda bi bila opravdana upotreba kanabisa”, dodala je Gojković.

“27 kliničkih studija je dokazalo da kanabibnoidi imaju efekta, ali nisu imali dovoljno pacijenata da bi se utvrdila 100 procentna tačnost. U praksi, dosta pacijenata uzima kanabis”, kaže Gojković.

“Kod AIDS-a, multiple skleroze i sličnih bolesti treba biti oprezan kod konzumacije. Koliko je korisna, toliko struka mora donijeti odluku, treba tražiti prepiruke ali odraditi klinička ispitivanja kojima bi se dokazao efekat koji ostavlja”, kazala je Gojković.

Na koncu, gosti su dali savjete za one koji će kanabis potražiti na crnom tržištu:

“Teško pitanje na koje se ne može dati odgovor. Niko ne zna šta se može na crnom tržištu kupiti. U sloveniji je odobrena upotreba, pa se zna svašta kombinovati. Situacija je i ta da se lišće kanabisa posipa olovom, da bi bilo teže i da bi se više zaradilo. Bilo je slučajeva da su pacijenti umirali od trovanja olovom, a ne od primarne bolesti”, rekla je Gojković za Kraj.

Loga je bio kratak i jasna: “Staviti pod kontrolu, da se zna šta pacijent uzima, na nivou države – a to smo dužni i prema međuarodnoj agenciji za narkotike”.

Izvor: N1

Back to top button